Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου: Αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των νόμιμων μεταναστών

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό μεταναστών που διαμένουν στην Ελλάδα, τις άδειες παραμονής, τις μεταναστευτικές ροές και τις αιτήσεις ασύλου, μεταξύ άλλων, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ειδικότερα, καταγράφεται ότι 748.709 μετανάστες διέμεναν νόμιμα στην Ελλάδα μέχρι το Φεβρουάριο του 2023, σημειώνοντας μια μικρή μείωση σε σχέση με πριν έξι μήνες. (Τον Αύγουστο του 2022 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 754.862 άτομα).

Από αυτούς, το 30% είναι πολίτες ΕΕ και ομογενείς, το 62% πολίτες τρίτων χωρών με ισχυρή άδεια διαμονής και το 8% είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (προσφυγικό καθεστώς ή επικουρική προστασία) με ενεργές ‘Αδειες Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ).

Αναφορικά με τις μεταναστευτικές ροές από την Ουκρανία, λόγω της ρωσικής εισβολής, συνολικά, μέχρι 28/2/2023 έχουν υποβληθεί 23.661 ηλεκτρονικές αιτήσεις και έχουν εκδοθεί 22.279 ‘Αδειες Προσωρινής Προστασίας.

Αδειες διαμονής

Οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2023, ανέρχονται συνολικά σε 463.177, παρουσιάζοντας μείωση κατά 32% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022 και κατά 0,46% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023.

Οι τρεις κορυφαίες χώρες προέλευσης πολιτών τρίτων χωρών με άδειες διαμονής σε ισχύ, είναι η Αλβανία με ποσοστό 60,0%, η Κίνα με 5,0% και ακολουθεί η Γεωργία με ποσοστό 4,3%.

Τον Φεβρουάριο του 2023, κατατέθηκαν συνολικά 15.807 αιτήματα (7.370 αρχικής χορήγησης και 8.437 ανανέωσης) μειωμένα κατά 19% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023 και από την σύγκριση με τα αντίστοιχα αιτήματα που κατατέθηκαν τον Φεβρουάριο του 2022 εμφανίζονται επίσης μειωμένα κατά 29%.

Ακόμα, εκδόθηκαν 10.232 άδειες διαμονής μειωμένες κατά 6% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023 και επίσης μειωμένες κατά 10% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2022.

Ισχυρές Αδειες Επενδυτή

Οι συνολικές άδειες διαμονής μόνιμου επενδυτή (αρχικές και ανανεώσεις) που ισχύουν τον Φεβρουάριο του 2023 ανέρχονται σε 11.884. Οι 10.105 (ποσοστό 85%) αφορούν αρχικές χορηγήσεις και οι 1.779 (ποσοστό 15%) αφορούν ανανεώσεις.

Η κύρια χώρα προέλευσης των επενδυτών στη χώρα μας, είναι οι υπήκοοι Κίνας, σε ποσοστό 62,5% και ακολουθούν κατά πολύ μικρότερα μεγέθη οι υπήκοοι Τουρκίας (6,6%) και Λιβάνου (4,6%).

Μεταναστευτικές ροές

Μειωμένες κατά 49% παρουσιάζονται οι μεταναστευτικές ροές κατά τον Φεβρουάριο του 2023 σε σχέση με τον Ιανουάριο του ίδιου έτους, φτάνοντας τις 841.

Ειδικότερα, ως προς την κατανομή τους, εμφανίζεται μείωση 53% στο Φυλάκιο στον Έβρο και 49% συνολικά στα νησιά.

Οι επιστροφές

Στο ίδιο διάστημα, πραγματοποιήθηκαν 448 επιστροφές πολιτών τρίτων χωρών στις χώρες προέλευσής τους. Αναλυτικότερα, πρόκειται για 168 αναγκαστικές επιστροφές, 49 οικειοθελείς, 226 μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης καθώς και πέντε που αφορούσαν ασυνόδευτα ανήλικα, σχηματίζοντας έτσι τον λόγο αποχωρήσεων έναντι αφίξεων 53:100.

Οι μεταφορές στην ενδοχώρα

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 699 μεταφορές από τα νησιά στην ενδοχώρα, εμφανίζοντας ποσοστό αύξησης της τάξεως του 104%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Διαμένοντες σε δομές του υπουργείου

Συνολικά, οι διαμένοντες σε δομές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην Επικράτεια για τον Φεβρουάριο 2023 ανέρχονται στις 13.798, από 29.071 τον Φεβρουάριο του 2022 και 14.766 τον Ιανουάριο του 2023. Από αυτούς, στα νησιά διέμεναν 4.438 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση 8% σε σχέση με τον Ιανουάριο, ενώ στην ενδοχώρα διέμεναν 9.622 αιτούντες άσυλο, αριθμός μειωμένος κατά 5% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023.

Εξετάζοντας την κατανομή των διαμενόντων για τον Φεβρουάριο του 2023 σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022, παρατηρείται μείωση 35% στις Δομές, αύξηση 54% στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων, μείωση 75% στο Φυλάκιο και αύξηση 416% στα Κ.Υ.Τ. της ενδοχώρας στα οποία υπολογίζονται πλέον και τα Κ.Υ.Τ. Διαβατών και Μαλακάσας. Σε σχέση με τον Ιανουάριο, καταγράφεται μείωση 10% στις Δομές και οριακή αύξηση 0,06% σε Κ.Υ.Τ./Κ.Ε.Δ.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι σε όλη την επικράτεια, οι διαμένοντες στις Δομές και στα Κ.Υ.Τ./Κ.Ε.Δ. αποτελούν κατά μέσο όρο το 0,13% του πληθυσμού βάσει της απογραφής του 2021 και παράλληλα, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας είναι κάτω από το 0,15% με εξαίρεση τις Περιφέρειες του Βόρειου Αιγαίου (1,58%), της Ηπείρου (0,48%), του Νοτίου Αιγαίου (0,34%) και της Στερεάς Ελλάδας (0,30%).

Αιτήματα Ασύλου

Μείωση παρουσιάζεται και στα αιτήματα ασύλου, τα οποία φτάνουν τα 2.912 για τον Φεβρουάριο, με το 82% αυτών να αφορά σε αρχικά αιτήματα. Η μείωση αγγίζει συνολικά το 30,5% σε σχέση με τον Ιανουάριο και εντοπίζεται τόσο στα αρχικά αιτήματα (-31%) όσο και στα μεταγενέστερα (-29%).

Την ίδια στιγμή, μόνο για τον Φεβρουάριο 2023, κατατέθηκαν 148 αιτήματα ασύλου από ασυνόδευτους ανήλικους, τα οποία είναι μειωμένα κατά 42% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2023.

Το πρώτο δίμηνο του 2023, η πλειοψηφία των αιτούντων άσυλο προήλθαν από το Αφγανιστάν (13,8%), το Πακιστάν (13,0%), την Παλαιστίνη (10,1%), τη Συρία (7,3%) και την Αίγυπτο 6,0%. Από τα συνολικά 7.103 αιτήματα ασύλου που κατατέθηκαν το 1ο δίμηνο του 2023, το 76% αφορά άνδρες και το 24% γυναίκες. Το 22% αφορά ανήλικους (το 11,8% είναι κάτω των 13 ετών), το 60% προέρχεται από την ηλικιακή ομάδα 18-34 έτη και το 18% από την ηλικιακή ομάδα 35-64 έτη.

Καταληκτικές Πράξεις σε α’ και β’ βαθμού και εκκρεμότητες

Ως προς το είδος της απόφασης, οι αιτούντες άσυλο που έχουν λάβει το 1ο δίμηνο του 2023 θετική απόφαση σε α’ και β’ βαθμό ανέρχονται συνολικά σε 2.249 (Παλαιστίνη (31,6%), Αφγανιστάν (15,2%), Ιράκ (14,2%), Συρία (7,4%) και Σομαλία (5,5%)). Τα ποσοστά ανδρών-γυναικών ανέρχονται σε 70% και 30% αντίστοιχα. Επίσης, το 29% αφορά ανήλικους, το 59% προέρχεται από την ηλικιακή ομάδα 18-34 έτη και το 12% από την ηλικιακή ομάδα 35-64 έτη.

Ειδικότερα, το 1ο δίμηνο του 2022, συνολικά 114 ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν λάβει θετική απόφαση σε α’ βαθμό, προερχόμενοι από το Αφγανιστάν (43%), τη Σομαλία (34%) και τη Συρία (6%).

Τον Φεβρουάριο του 2023 οι 3.572 καταληκτικές πράξεις α’ βαθμού αναλύονται σε 25% θετικές αποφάσεις, 41% αρνητικές και 34% πράξεις διακοπής, παραιτήσεις και αρχειοθετήσεις υποθέσεων. Όσον αφορά στις πράξεις β’ βαθμού, από τις 1.881 οι 6,5% αφορούν σε θετικές αποφάσεις, το 91,0% αρνητικές και το 2,5% σε διακοπές, παραιτήσεις και αρχειοθετήσεις.

Ως προς τις εκκρεμότητες, παρουσιάζεται συνολική μείωση κατά 40% τον Φεβρουάριο του 2023 σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022 (μείωση 98% στις προ-καταγραφές, 39% στις αποφάσεις α’ βαθμού και 8% στις αποφάσεις β’ βαθμού). Στη σύγκριση του Φεβρουαρίου του 2023 με τον Ιανουάριο του 2023, παρατηρείται μεταβολή στις συνολικές εκκρεμότητες της τάξης του -5% και αναλυτικά οι εκκρεμότητες των προ-καταγραφών παρουσίασαν μείωση κατά 65%, των αποφάσεων α’ βαθμού 3% και των αποφάσεων β’ βαθμού 10%.

Προσφυγές και Εκκρεμότητες

Συνολικά, αναφορικά με τις προσφυγές, αυτές εμφανίζονται μειωμένες κατά 8,2% για το πρώτο δίμηνο του 2023 (κατατέθηκαν 2.669 προσφυγές) σε σχέση με τις προσφυγές που κατατέθηκαν το πρώτο δίμηνο του 2022, με κύριες χώρες προέλευσης το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και το Αφγανιστάν. Μέσος χρόνος έκδοσης αποφάσεων β’ βαθμού είναι 90 ημέρες από την ημέρα κατάθεσης και 52 ημέρες από την ημέρα εξέτασης.

Οι εκκρεμότητες που παραμένουν μέχρι τις 28/02/2023 ανέρχονται στις 4.434, αφορούν προσφυγές που εξετάστηκαν από το Μάρτιο του 2022 ως τον Φεβρουάριο του 2023 (2.581 εκκρεμότητες) ή θα εξεταστούν μέχρι τον Ιούνιο του 2023 (1.853 εκκρεμότητες) και παρουσιάζουν μείωση 10% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: tovima.gr

Τελευταία νέα

Τελικά στο Μάτι δεν έφταιγε κανείς…

Στις 23 Ιουλίου ήμουν στο σπίτι μου στο Μάτι,...

OHE: Απάνθρωπη η εντολή για εκκένωση της Ράφα

Οι εντολές του Ισραήλ για μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων από...

Γερμανία: Ο Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη στην ηγεσία του CDU με 89%

O αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη...

Τους Παξούς επισκέφθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης

Τους Παξους επισκέφθηκε σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης συνοδευόμενος από τον...

Ράφα: Αντίστροφη μέτρηση για την επέμβαση

Κρίσιμες είναι οι ώρες στο νότιο τμήμα της Λωρίδας...