Τράπεζες : Δάνεια 20 δισ. ευρώ και αναστολές 30 δισ. ευρώ το 2020

Τον απολογισμό του 2020 για τον τραπεζικό τομέα κάνει η Ελληνική Ενωση Τραπεζών (ΕΕΤ) σε ανακοίνωσή της, αναλύοντας τη συμβολή του κλάδου στη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών κατά τη διάρκεια της πανδημίας .

Σύμφωνα με την ΕΕΤ, «το 2020 η ελληνική κοινωνία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Στην αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, οι Ελληνικές τράπεζες στήριξαν ουσιαστικά χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θωρακίζοντας την ελληνική οικονομία και καλλιεργώντας το έδαφος για την ισχυρή ανάκαμψή της».

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι από την αρχή της εμφάνισης της πανδημίας στη χώρα μας, οι Τράπεζες – Μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών προχώρησαν με ταχύτητα και αποφασιστικότητα στην υλοποίηση δράσεων με τρεις (3) βασικούς στόχους:

α) την στήριξη των νοικοκυριών προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης

β) την άμεση παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις για να αντέξουν στην κατακόρυφη πτώση των εσόδων τους, εστιάζοντας στους βαριά πληγέντες βασικούς τομείς της οικονομίας και

γ) την διασφάλιση των προοπτικών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στηρίζοντας κρίσιμα έργα και επενδύσεις.

Οι 5 άξονες δράσεις

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι τράπεζες κινήθηκαν σε πέντε βασικούς άξονες, προσαρμόζοντας τη στρατηγική και το σχεδιασμό τους στις ανάγκες των πελατών τους αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα και πρόσφορα μέσα και μέτρα.

Πρώτος Άξονας – Άμεση, συνεχής και απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας

Το 2020 οι ελληνικές τράπεζες χρηματοδότησαν την οικονομία με κεφάλαια που ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί την υψηλότερη ετήσια χρηματοδοτική ροή της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα μας.

Μάλιστα, για την υποστήριξη των χρηματοδοτικών αναγκών της οικονομίας, οι τράπεζες δεν περιορίστηκαν στην χρήση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΤΕΠΙΧ και εγγυοδοτικό πρόγραμμα), αλλά αξιοποίησαν και τα επιμέρους δανειακά τους προγράμματα.

Χρηματοδότησαν 30 χιλιάδες, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντλώντας για αυτές 6,5 δισ. ευρώ από τα δύο εγγυοδοτικά προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας πετυχαίνοντας επίδοση – ρεκόρ ως προς την απορροφητικότητα κεφαλαίων, που έφτασε το 95%.

Δεύτερος άξονας – Αναστολή δόσεων πληττόμενων νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Οι ελληνικές τράπεζες προχώρησαν ταχύτατα και με απλοποιημένες διαδικασίες στην εκτεταμένη αναστολή δόσεων των δανείων ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020, δόθηκαν αναστολές σε περίπου 400.000 επιχειρήσεις και ιδιώτες, συνολικού ύψους 30 δισ. ευρώ, μετριάζοντας με αυτόν τον τρόπο τους οικονομικούς κραδασμούς της υγειονομικής κρίσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναστολές αυτές γίνονται πέραν και επιπλέον των ρυθμίσεων δανείων (επιχειρηματικών, στεγαστικών και προσωπικών) στις οποίες έχουν προχωρήσει οι τράπεζες τον τελευταίο καιρό και που αναλογούν σε 15 δισ. ευρώ.

Δηλαδή μέσω ρυθμίσεων ή αναστολών το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει διευκολύνει δανειολήπτες για ποσά που ανέρχονται στα 45 δισ. ευρώ.

Τρίτος Άξονας- Στήριξη της Πολιτείας και της κοινωνίας μέσω εκτεταμένων προγραμμάτων Κοινωνικής Στήριξης

Οι τράπεζες κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης συνέδραμαν στην πανεθνική προσπάθεια στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο τις ηρωικές προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της χώρας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιούν, στήριξαν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ενώ συνέχισαν και διεύρυναν σημαντικές δράσεις για την παιδεία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Το συνολικό ποσό που διέθεσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες για το σύνολο των εν λόγω δράσεων ανήλθε στα 13,5 εκατ. ευρώ.

Οι ελληνικές Τράπεζες βρέθηκαν στο πλευρό της κοινωνίας και μέσω πολυάριθμων εκστρατειών ενημέρωσης των πολιτών για τις δυνατότητες εξυπηρέτησής τους μέσω των εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων (web και mobile banking, τηλεφωνική τραπεζική εξυπηρέτηση, δίκτυο ATM), με στόχο την αποφυγή του συνωστισμού σε τραπεζικά καταστήματα και την προστασία της δημόσιας υγείας και των ίδιων των πελατών τους.

Η συνδρομή των Τραπεζών στην εθνική προσπάθεια αφορά και στην ανάληψη του κόστους νευραλγικών τομέων του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, διατέθηκαν, εκτός από τα 13,5 εκ. των δράσεων ΕΚΕ και κεφάλαια ύψους 8,5 εκατ. ευρώ για έργα που αφορούν σε υλικοτεχνικές υποδομές για την εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου, την πλατφόρμα διαχείρισης του ιδιωτικού και δημόσιου χρέους, τον εκσυγχρονισμό της συλλογής πληροφοριών στο πλαίσιο διεθνών δεσμεύσεων της χώρας, την ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και για την εκπόνηση σημαντικών μελετών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Τέταρτος άξονας – Μείωση των «κόκκινων δανείων» με στόχο την απελευθέρωση κεφαλαίων προς διοχέτευση στην ελληνική οικονομία

Εν μέσω της πανδημίας, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν τις προσπάθειες και πέτυχαν τους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την απελευθέρωση κεφαλαίων, που, διοχετευόμενα στην οικονομία, θα διασφαλίσουν την επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης.

Παρά τη δυσχερή οικονομική συγκυρία, οι τράπεζες αξιοποίησαν επιτυχώς τα εργαλεία του προγράμματος «Ηρακλής» για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, προσελκύοντας διεθνείς επενδυτές και διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξει επιβάρυνση των Ελλήνων φορολογούμενων.

Για το λόγο αυτό, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών θα καλωσόριζε την παράταση, την επέκταση και τη βελτίωση του προγράμματος «Ηρακλής» προκειμένου να συνεχιστεί με ταχείς ρυθμούς ο περιορισμός του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που εξακολουθεί να παραμένει αρκετά υψηλό στη χώρα μας.

Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα δώσει την ευκαιρία στις τράπεζες να αυξήσουν τα πιστωτικά τους προγράμματα και την ικανότητα τους να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία.

Πέμπτος άξονας – Η προετοιμασία της επόμενης ημέρας της ελληνικής οικονομίας

Οι ελληνικές τράπεζες πάρα την πρωτοφανή κρίση του 2020, δεν παραμέλησαν το καθήκον τους για την προετοιμασία του εδάφους σε μία πιο δυναμική και εξωστρεφή ελληνική οικονομία.

Συγκεκριμένα:

Χρηματοδότησαν σημαντικά αναπτυξιακά και ενεργειακά έργα που τοποθετούν τη χώρα στο επίκεντρο του διεθνούς οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η αναμόρφωση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, σημαντικές επενδύσεις ΑΠΕ για την απεξάρτηση της χώρας από τον λιγνίτη, η ενεργειακή σύνδεση της ηπειρωτικής χώρας με τα νησιά και η ανάπτυξη του εθνικού οδικού δικτύου.

Επίσης, οι τράπεζες είναι έτοιμες να συνεργαστούν με το Δημόσιο και να αναλάβουν την ευθύνη για την εκτίμηση της βιωσιμότητας των επιχειρηματικών σχεδίων του ιδιωτικού τομέα που θα κατατεθούν στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF).

Με τα δάνεια του Ταμείου, ύψους €12,7 δισ., θα μοχλευθούν υπερδιπλάσια ιδιωτικά κεφάλαια, με αποτέλεσμα να εισρεύσουν τα επόμενα χρόνια στην οικονομία, σε αναπτυξιακά έργα, περίπου €30 δισ. Ο μηχανισμός που προκρίνεται από τις Ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές για το σκοπό αυτό δίνει κεντρικό ρόλο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η συμβολή των τραπεζοϋπαλλήλων

Σύμφωνα με την ΕΕΤ, στην επίτευξη όλων των παραπάνω καθοριστική είναι η συμβολή των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα.

Στην ίδια ανακοίνωση, επισημαίνεται πως με υψηλό αίσθημα ευθύνης χιλιάδες εργαζόμενοι, εν μέσω πρωτοφανών συνθηκών λόγω πανδημίας, εργάστηκαν για την ασφαλή και ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών σε όλα τα υποκαταστήματα, επεξεργάστηκαν σε χρόνο ρεκόρ χιλιάδες αιτήσεις δανειοδοτήσεων και πέτυχαν την απρόσκοπτη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών δικτύων, παρά τους πρωτόγνωρους όγκους συναλλαγών που διενεργούνται μέσω αυτών.

«Οι προσπάθειες της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για την διάθεση επαρκών σε αριθμό και αποτελεσματικών εμβολίων έρχονται να στηρίξουν τον αγώνα του υγειονομικού προσωπικού της χώρας και δημιουργούν τις προϋποθέσεις υπέρβασης της υγειονομικής κρίσης» καταλήγει η ΕΕΤ.

Σημειώνει δε πως σε αυτή τη νέα περίοδο για την Ελλάδα, οι ελληνικές τράπεζες θα εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους με στόχο την γρήγορη και ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tovima.gr

Τελευταία νέα

Τελικά στο Μάτι δεν έφταιγε κανείς…

Στις 23 Ιουλίου ήμουν στο σπίτι μου στο Μάτι,...

OHE: Απάνθρωπη η εντολή για εκκένωση της Ράφα

Οι εντολές του Ισραήλ για μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων από...

Γερμανία: Ο Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη στην ηγεσία του CDU με 89%

O αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη...

Τους Παξούς επισκέφθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης

Τους Παξους επισκέφθηκε σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης συνοδευόμενος από τον...

Ράφα: Αντίστροφη μέτρηση για την επέμβαση

Κρίσιμες είναι οι ώρες στο νότιο τμήμα της Λωρίδας...