Tο θαλάσσιο εμπόριο ξεπερνά την καταιγίδα COVID-19 – Ο νέες προκλήσεις

Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στους όγκους του θαλάσσιου εμπορίου το 2020 ήταν λιγότερο σοβαρός από ό,τι αναμενόταν αρχικά, αλλά οι επιπτώσεις της θα είναι εκτεταμένες και θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν τις θαλάσσιες μεταφορές, σύμφωνα με την Επιθεώρηση Θαλάσσιων Μεταφορών 2021 της UNCTAD.

Η έκθεση δείχνει ότι το θαλάσσιο εμπόριο συρρικνώθηκε κατά 3,8% το 2020, αντανακλώντας ένα αρχικό σοκ, αλλά ανέκαμψε αργότερα μέσα στο έτος και προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,3% το 2021.

Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για το θαλάσσιο εμπόριο παραμένουν θετικές αλλά υπόκεινται σε « αυξανόμενους κινδύνους και αβεβαιότητες».

Αντίθετοι άνεμοι πλήττουν το θαλάσσιο εμπόριο

Ενώ αναγνωρίζει την εκκολαπτόμενη ανάκαμψη, η έκθεση παρουσιάζει μια εικόνα άνευ προηγουμένου πιέσεων στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, δραματικές αυξήσεις στους ναύλους, σημαντικές αυξήσεις τιμών στον ορίζοντα για καταναλωτές και εισαγωγείς και πιθανές αλλαγές στα εμπορικά πρότυπα λόγω των εμπορικών εντάσεων και της αναζήτησης περισσότερη ανθεκτικότητα.

«Μια διαρκής ανάκαμψη θα εξαρτηθεί από την πορεία της πανδημίας και σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη δυνατότητα άμβλυνσης των αντίθετων ανέμων και από την παγκόσμια κυκλοφορία εμβολίων», δήλωσε η Γενική Γραμματέας της UNCTAD, Ρεμπέκα Γκρίνσπαν.

«Οι επιπτώσεις της κρίσης της COVID-19 θα πλήξουν περισσότερο τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη (SIDS) και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)», εξήγησε η κ. Γκρίνσπαν.

Προκλήσεις

Η UNCTAD λέει ότι η πανδημία εξέθεσε και μεγέθυνε τις προκλήσεις που υπήρχαν ήδη στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών, ιδίως τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και τις ανάγκες σε υποδομές.

Και εκφράζει ανησυχία για τη συνεχιζόμενη κρίση που προκαλείται από την πανδημία γύρω από τις αλλαγές πληρώματος, με lockdown, κλείσιμο συνόρων και έλλειψη διεθνών πτήσεων αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ναυτικούς εγκλωβισμένους στη θάλασσα, ανίκανους να αντικατασταθούν ή να επαναπατριστούν.

Η έκθεση εφιστά την προσοχή στα κράτη σημαίας, λιμανιών και εργατικού δυναμικού για να τερματιστεί η κρίση αλλαγής πληρωμάτων, επιμένοντας ότι όλα τα κράτη πρέπει να είναι συμβαλλόμενα μέρη σε σχετικά διεθνή νομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006.

Προτρέπει τις κυβερνήσεις και τη βιομηχανία να συνεχίσουν συνεργάζονται με σχετικούς διεθνείς οργανισμούς για τη διευκόλυνση των αλλαγών πληρώματος.

Παράγοντες που αυξάνουν τις τιμές καταναλωτή

Η έκθεση αναφέρει ότι τα σημεία συμφόρησης της εφοδιαστικής αλυσίδας παρεμπόδισαν την οικονομική ανάπτυξη, καθώς η ανάκαμψη του εμπορίου έχει αντιμετωπίσει υλικοτεχνικές προκλήσεις λόγω πανδημίας, όπως ελλείψεις εξοπλισμού και εμπορευματοκιβωτίων, λιγότερο αξιόπιστες υπηρεσίες, συμφόρηση λιμένων και μεγαλύτερες καθυστερήσεις και χρόνους παραμονής.

Οι περιορισμοί από την πλευρά της προσφοράς στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων κλονίζουν επίσης τις θαλάσσιες μεταφορές και το εμπόριο. Ενώ οι παραγγελίες για νέα πλοία μειώθηκαν κατά 16% το 2020, συνεχίζοντας την πτωτική τάση των προηγούμενων ετών, το 2021 οι ναυτιλιακές εταιρείες ανταποκρίθηκαν στους περιορισμούς της χωρητικότητας με αύξηση των νέων παραγγελιών.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες επωφελήθηκαν από την άνοδο των ναύλων, σημειώνει η έκθεση, καθώς οι προσαυξήσεις, τα τέλη και οι ναύλοι αυξήθηκαν προσωρινά ακόμη περισσότερο αφού το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given απέκλεισε τη Διώρυγα του Σουέζ τον Μάρτιο του 2021.

Το αυξημένο κόστος

Το αυξανόμενο κόστος της αποστολής εμπορευματοκιβωτίων ήταν μια πρόκληση για όλους τους εμπόρους και τους διαχειριστές της εφοδιαστικής αλυσίδας, λέει η έκθεση, αλλά κυρίως για τους μικρότερους αποστολείς, οι οποίοι μπορεί να είναι λιγότερο ικανοί να απορροφήσουν το πρόσθετο κόστος και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση κατά τη διαπραγμάτευση τιμών και κράτηση χώρου στα πλοία.

Εάν η τρέχουσα αύξηση των ναύλων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων συνεχιστεί, θα αυξήσει σημαντικά τόσο τις τιμές εισαγωγής όσο και τις τιμές καταναλωτή, προειδοποιεί η έκθεση.

Η ανάλυση της UNCTAD προβλέπει ότι τα παγκόσμια επίπεδα τιμών εισαγωγής θα αυξηθούν κατά μέσο όρο κατά 11% ως αποτέλεσμα των αυξήσεων των ναύλων, αλλά τα SIDS που εξαρτώνται κυρίως από τις θαλάσσιες μεταφορές για τις εισαγωγές τους θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυξήσεις έως και 24%.

Εάν οι ναύλοι μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παραμείνουν στα σημερινά υψηλά τους επίπεδα, οι παγκόσμιες τιμές καταναλωτή προβλέπεται να είναι 1,5% υψηλότερες το 2023 από ό,τι θα ήταν διαφορετικά. Ωστόσο, η άνοδος αναμένεται να είναι 7,5% στο SIDS και 2,2% στις ΛΑΧ.

«Μπροστά σε αυτές τις πιέσεις κόστους και τη διαρκή αναστάτωση της αγοράς, είναι όλο και πιο σημαντικό να παρακολουθείται η συμπεριφορά της αγοράς και να διασφαλίζεται η διαφάνεια όσον αφορά τον καθορισμό των τιμών, των τελών και των προσαυξήσεων», συνιστά η έκθεση.

Μεγάλες τάσεις που διαμορφώνουν τις θαλάσσιες μεταφορές

Η πανδημία έχει επιταχύνει μεγάλες τάσεις που θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν τις θαλάσσιες μεταφορές μακροπρόθεσμα, αναφέρει η έκθεση.

Εφαρμόζεται η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση, η οποία αναμένεται να προσφέρει αποτελεσματικότητα και εξοικονόμηση κόστους. Ωστόσο, η ναυτιλιακή βιομηχανία έρχεται επίσης να αντιμετωπίσει την κλιματική προσαρμογή και την ανθεκτικότητα, καθώς και την επείγουσα ανάγκη για απαλλαγή από άνθρακα και εύρεση εναλλακτικών καυσίμων για τη μείωση των εκπομπών, κάτι που αναπόφευκτα θα έχει κόστος, λέει η UNCTAD.

«Με την έκθεση των τρωτών σημείων των υφιστάμενων αλυσίδων εφοδιασμού, η διαταραχή της COVID-19 έχει οξύνει την ανάγκη για οικοδόμηση ανθεκτικότητας και αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση και τις αλυσίδες εφοδιασμού του μέλλοντος», δήλωσε ο Shamika N. Sirimanne, διευθυντής τεχνολογίας και logistics της UNCTAD.

Η Κίνα

Η έκθεση προβλέπει ένα μείγμα αναβάθμισης, διαφοροποίησης, αναπαραγωγής και περιφερειοποίησης, με την Κίνα να εξακολουθεί να είναι πιθανό να παραμείνει ηγετική μονάδα παραγωγής.

Είναι πιθανό να προκύψουν «υβριδικά» λειτουργικά μοντέλα που περιλαμβάνουν μοντέλα εφοδιαστικής αλυσίδας ακριβώς στην ώρα και για κάθε περίπτωση. Αυτές οι προσαρμογές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ζήτηση για πιο ευέλικτες ναυτιλιακές υπηρεσίες, με συνέπειες για τους τύπους και τα μεγέθη σκαφών, τα λιμάνια και τις διανυόμενες αποστάσεις.

Εν τω μεταξύ, το ηλεκτρονικό εμπόριο, που επιταχύνθηκε από την πανδημία, έχει μεταμορφώσει τις αγοραστικές συνήθειες και τα πρότυπα δαπανών των καταναλωτών και έχει αυξήσει τη ζήτηση για εγκαταστάσεις διανομής και αποθήκευσης που είναι ψηφιακά ενεργοποιημένες και προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τη ναυτιλία και τα λιμάνια.

Κοιτάζοντας το μέλλον, η UNCTAD λέει ότι η παγκόσμια κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη θα εξαρτηθεί από τις έξυπνες, ανθεκτικές και βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές και μια ευρεία παγκόσμια προσπάθεια εμβολιασμού, με τις αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν δικαιότερη πρόσβαση σε εμβόλια.

Προτρέπει τέλος τη βιομηχανία, τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς να διασφαλίσουν ότι οι ναυτικοί ορίζονται ως βασικοί εργαζόμενοι και εμβολιάζονται κατά προτεραιότητα.

Πηγή: ΟΤ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tovima.gr

Τελευταία νέα

Τελικά στο Μάτι δεν έφταιγε κανείς…

Στις 23 Ιουλίου ήμουν στο σπίτι μου στο Μάτι,...

OHE: Απάνθρωπη η εντολή για εκκένωση της Ράφα

Οι εντολές του Ισραήλ για μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων από...

Γερμανία: Ο Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη στην ηγεσία του CDU με 89%

O αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη...

Τους Παξούς επισκέφθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης

Τους Παξους επισκέφθηκε σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης συνοδευόμενος από τον...

Ράφα: Αντίστροφη μέτρηση για την επέμβαση

Κρίσιμες είναι οι ώρες στο νότιο τμήμα της Λωρίδας...