Τέλος στην αυθαίρετη δόμηση μέσω ναοδομίας

Με μια δεκασέλιδη τροπολογία το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) εμπλουτίζει με άλλα 16 άρθρα το πολυνομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας, το οποίο εισήχθη σήμερα προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ειδικότερα, τροποποιείται η νομοθεσία για τους Ιερούς Ναούς και τα ναϋδρία σε εκτός σχεδίου περιοχές. Στο εξής, τα φυσικά πρόσωπα ή μη εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα για να χτίσουν ναούς ή εκκλησάκια θα πρέπει να διαθέτουν σε εκτός σχεδίου περιοχές οικόπεδο τουλάχιστον 4000 τ.μ.. Μάλιστα, η επιφάνεια του κτιρίου δεν θα πρέπει να καταλαμβάνει επιφάνεια μεγαλύτερη του 0.18 της έκτασης του οικοπέδου.

Η ισχύουσα νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα ανέγερσης ιδιωτικών ναών και ναϋδρίων ακόμη και στα 500 τ.μ. Ωστόσο είναι γνωστή η τακτική – κυρίως στα νησιά – ιδιωτών που έβγαζαν οικοδομικές άδειες για εκκλησάκια σε μη άρτια οικόπεδα και στη συνέχεια τις χρησιμοποιούσαν ως «όχημα» για το χτίσιμο αυθαίρετων.

Για τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δεν αλλάζει η υφιστάμενη νομοθεσία, οπότε θα μπορούν και στο μέλλον να χτίζουν ναούς σε γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον 500 τ.μ., εφόσον δεν καταλαμβάνουν επιφάνεια μεγαλύτερη του 0,20 του οικοπέδου.

«Condo hotels» στο Ελληνικό 

 Επίσης, με ειδική διάταξη επιτρέπεται η δημιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) στις Ζώνες Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά. Είναι αξιοσημείωτο ότι προ ημερών είχε ανακοινωθεί η σύναψη στρατηγικής συμφωνίας Lamda Development S.A. και ΤΕΜΕΣ A.E. για την από κοινού ανάπτυξη δύο σύγχρονων, πολυτελών ξενοδοχείων και των αντίστοιχων τουριστικών-οικιστικών συγκροτημάτων στο παράκτιο μέτωπο του Ελληνικού.

Ξεμπλοκάρουν άδειες διά του ΥΠΕΝ 

Βάσει των νέων ρυθμίσεων συστήνεται στο ΥΠΕΝ κεντρική υπηρεσία δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.), η οποία θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό. Θα ασκεί τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) και, ιδίως, την έκδοση προέγκρισης, οικοδομικής αδείας ή αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, στις εξής περιπτώσεις:

Α) οικοδομικών εργασιών που γίνονται στο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων ή επενδύσεων που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από ευρωπαϊκούς πόρους, αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ, ή που αφορούν σε κτίρια άνω των 3000 τ.μ.,

Β. αν καθυστερεί πέραν του τριμήνου η προέγκριση ή η οικοδομική άδεια ή η αναθεώρηση αυτής από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ.

Η Κ.Υ.ΔΟΜ. θα ασκεί τις αρμοδιότητες της μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Προσωρινή χωροθέτηση ΣΜΑ  

Η τροπολογία περιλαμβάνει και διατάξεις για την έγκριση της προσωρινής χωροθέτησης των εγκαταστάσεων σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), στα σημεία όπου ήδη λειτουργούν, για τους δήμους Αγίου Δημητρίου, Γαλατσίου, Κισσάμου Χανίων, Μαραθώνος, Πειραιά, Πεντέλης, Χαϊδαρίου και Χαλανδρίου. Επιπλέον χωροθετείται προσωρινά και ο κινητός σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Αθηναίων στον Ελαιώνα μέχρι να λειτουργήσει ο μόνιμος.

Η προσωρινή λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων δεν θα μπορεί να υπερβεί τα 3 έτη και θα επιτρέπεται έως ότου καθοριστούν χώροι προοριζόμενοι για τη συγκεκριμένη χρήση – με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου ή γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή με έγκριση τοπικού πολεοδομικού σχεδίου (Τ.Π.Σ.).

Παράταση πολεοδομικών προθεσμιών λόγω COVID-19 

Για τη διευκόλυνση των πολιτών των επαγγελματικών φορέων και του τεχνικού κόσμου, κρίθηκε σκόπιμη η αναστολή αναδρομικά από 1 Μαρτίου 2020 και έως και 31 Μαρτίου 2021:

α) Στην τετράμηνη προθεσμία για έκδοση άδειας αναθεώρησης στις περιπτώσεις εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών (αρ. 28 παρ. δ ν. 4495/2017)

β) Στην προθεσμία των 30 ημερών για την ενημέρωση για κατεδάφιση από τη λήψη γνώσης της έκθεσης αυτοψίας, (αρ. 94 παρ. 3 περ. α) και στην προθεσμία τεσσάρων μηνών για τη συμμόρφωση με τις πολεοδομικές διατάξεις και την αποκατάσταση της πολεοδομικής παράβασης με την απομάκρυνση της χρήσης ή την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή την έκδοση της προβλεπόμενης οικοδομικής άδειας.

γ) Του συνόλου των προθεσμιών και του διαστήματος ισχύος των προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών, των οικοδομικών αδειών, αναθεωρήσεων οικοδομικών αδειών, υποβολής συμπληρωματικών μελετών της γνωστοποίησης συμπληρωματικών εργασιών, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 4495/2017.

Και άλλες ρυθμίσεις 

Επίσης, στην τροπολογία περιλαμβάνονται και οι εξής ρυθμίσεις:

 

  • Προστίθεται ο εκσυγχρονισμός του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και η ανάπλαση της γύρω περιοχής στα προγράμματα ειδικών παρεμβάσεων Μητροπολιτικού Χαρακτήρα για την Αττική. Το αρχαιολογικό μουσείο σχεδιάζεται να αυξήσει τη χωρητικότητά του και με υπόγειους χώρους κάτω από το υφιστάμενο κτίριο και από το υπόλοιπο οικόπεδο στο οποίο ευρίσκεται.
  • Παρατείνεται η διάρκεια του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (Σ.Ο.Α.Π.) για το κέντρο της Αθήνας έως το 2023.
  • Επιτρέπεται σε δασικές εκτάσεις, η εγκατάσταση δομών υποδοχής, ταυτοποίησης και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών μετά των απαιτούμενων συνοδών έργων.
  • Δίνεται η δυνατότητα επισκευής, εκσυγχρονισμού και επέκτασης κτιρίων που προορίζονται για αμιγώς βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός της περιοχής Β’ του Κηφισού και σε απόσταση τουλάχιστον 100 από τις όχθες του.
  • Επιτρέπει τη λειτουργική ενοποίηση ξενοδοχειακών καταλυμάτων, τα οποία βρίσκονται σε εκτάσεις εντός ή εκτός σχεδίου και ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ή έχουν μισθωθεί με μακροχρόνια μίσθωση από τον ίδιο μισθωτή. Αφορά ιδιοκτησίες που μπορεί να τέμνονται από αγροτικό ή δημοτικό ή επαρχιακό δρόμο και σε τουλάχιστον μία από αυτές, έχουν ανεγερθεί ή πρόκειται να ανεγερθούν κύρια ή μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα. Προϋπόθεση τα εκατέρωθεν της οδού οικόπεδα να είναι αυτοτελώς άρτια και οικοδομήσιμα.

Επίσης, στην περίπτωση που με διάταγμα καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης  έχει επιβληθεί επί ακινήτου παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον Δήμο ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εισφορά σε γη, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί έπειτα από μια δεκαετία, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ζητήσουν μετατροπή της υποχρέωσης σε εισφορά σε χρήμα. Προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tovima.gr

Τελευταία νέα

Κατάρ: Επανεξετάζει τον ρόλο του στις διαπραγματεύσεις Χαμάς – Ισραήλ

Το Κατάρ επανεξετάζει τον ρόλο του ως μεσολαβητή μεταξύ...

Μπάγερν – Άρσεναλ 1-0: Στα ημιτελικά οι Βαυαροί

Στους «4» του Champions League προκρίθηκε η Μπάγερν Μονάχου.Η...

Ζελένσκι προς ΕΕ: «Η Ουκρανία δεν έχει την ίδια προστασία με το Ισραήλ»

Δραματική έκκληση για την ευρωπαϊκή στήριξη σε θέματα ενέργειας...

Λίβανος: Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν θέσεις της Χεζμπολάχ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν πως εξαπέλυσαν σήμερα...

Ινδονησία: Έκρηξη ηφαιστείου – Εκκενώθηκαν δύο χωριά

Ένα ηφαίστειο εξερράγη τη νύχτα της Τρίτης προς την...