Συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Ειδική ανεξάρτητη υπηρεσία για το Ταμείο Ανάκαμψης συστήνει η κυβέρνηση και προβλέπει διορισμό διοικητή, bonus για οριζόμενους στόχους, ενώ ο επικεφαλής υπογράφει συμβόλαιο απόδοσης με τον Υπουργό Οικονομικών.

Η συνολική ετήσια δαπάνη που προβλέπουν οι διατάξεις και επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό είναι 870.000 ευρώ στην οποία περιλαμβάνεται: η αμοιβή του διοικητή στα 56.000 ευρώ το έτος, 50.000 ευρώ από την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους των νέων μονάδων, 148.000 ευρώ από τη κάλυψη λειτουργικών εξόδων των συνιστώμενων μονάδων, 216.000 ευρώ από τη σύσταση 8 θέσεων συνεργατών οι οποίοι θα συνεπικουρούν το έργο του διοικητή και 400.000 ευρώ από την κάλυψη του ήμισυ των συνιστώμενων θέσεων με προσλήψεις προσωπικού.

Κορωνοϊός : Έκρηξη κρουσμάτων το τελευταίο 24ωρο – Ο χάρτης κατανομής

Αν και η πορεία της υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδίου θα βρίσκεται στα “χέρια” του διοικητή, η αυτοτελής υπηρεσία θα βρίσκεται υπό την task force των πέντε, δηλαδή της επιτροπής που στελεχώνουν ο Υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, ο προϊστάμενος του Οικονομικού μου Γραφείου, ο Αλέξης Πατέλης, και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, ο Μιχάλης Αργυρού. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ρόλος του  “τεχνοκράτη” της νέας υπηρεσίας – ορισμός του οποίου αναμένεται σύντομα-  είναι να τρέξει την εκπόνηση του  σχεδίου ανάκαμψης που υπολογίζεται να υποβληθεί στα μέσα του επόμενου μήνα.

Προβλέπεται δαπάνη ύψους 1,24 εκατ. ευρώ από τη δυνατότητα σύναψης έως 2 συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της υποβολής του Σχεδίου Ανάκαμψης στην Κομισιόν.

Ειδικότερα:

-Ενδεχόμενη δαπάνη 29.000 ευρώ για μπόνους στον Διοικητή για τη επίτευξη οριζόμενων στόχων

-Εφάπαξ δαπάνη 110.000 ευρώ από τη προμήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού

-Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή επιπλέον ανταμοιβής στο προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας σε περίπτωση επίτευξης στόχων.

Τι προβλέπει η τροπολογία

Ειδικότερα, με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Πτωχευτικού Κώδικα, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (λήγει αυτοδικαίως την 3η/3/2027) έχει ως σκοπό τον συντονισμό της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, καθώς και την παρακολούθηση και το συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα.

Η ειδική υπηρεσία δύναται να συνάψει έως δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών προϋπολογισθείσας αξίας έως του ποσού των 500.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) η καθεμία, για την υποστηριξη της υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

Είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης με σύμβουλο κύρους:

α) για την πιστοποίηση του εύλογου κόστους υλοποίησης των έργων προγραμμάτων και μεταρρυθμίσεων που θα προταθούν στη ΕΕ και

β) για την υποστήριξη της προετοιμασίας σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου που θα υποβληθεί στην ΕΕ προς έγκριση.

Όπως ορίζει η τροπολογία, ο διοικητής διορίζεται με κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών, Διοικητής ως προϊστάμενος της εν λόγω Ειδικής Υπηρεσίας. Η θητεία του είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται με όμοια απόφαση μέχρι την ημερομηνία κατάργησης της Ειδικής Υπηρεσίας.

Ο Διοικητής λαμβάνει τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα του άρθρου 41 του ν. 4622/2019. Παράλληλα, με την ανάληψη των καθηκόντων του, υπογράφει συμβόλαιο απόδοσης με τον υπουργό Οικονομικών, το οποίο καθορίζει ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και στο οποίο προβλέπεται πρόσθετη ετήσια ειδική ανταμοιβή (bonus) σε περίπτωση επίτευξης των οριζόμενων στόχων.

Το σύνολο των αποδοχών και της ειδικής ανταμοιβής δεν δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του ανώτατου ορίου της περ. α’ της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.4354/2015.

Η οργανωτική διάρθρωση

Η οργανωτική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας αποτελείται από συνολικά τρεις Διευθύνσεις και επτά τμήματα, συνιστάται Γραφείο Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας το οποίο επικουρεί τον Διοικητή στην άσκηση των καθηκόντων του.

Επίσης, συνιστώνται έως οκτώ θέσεις συνεργατών για τις ανάγκες του Γραφείου του Διοικητή, εκ των οποίων τρεις δύναται να είναι μετακλητοί.

Για τις αποδοχές έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί μετακλητών υπαλλήλων του ν. 4354/2015 που υπηρετούν στα ιδιαίτερα γραφεία των Γενικών Γραμματέων.

Παράλληλα, συνιστώνται στην Ειδική Υπηρεσία σαράντα θέσεις προσωπικού: 29 θέσεις κατηγορίας ΠΕ , 4 θέσεις κατηγορίας ΤΕ, 5 θέσεις κατηγορίας ΔΕ και 2 θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.

Οι ανωτέρω θέσεις προσωπικού καλύπτονται, τουλάχιστον κατά το ήμισυ, με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολούνται στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Μπορούν να καλυφθούν, υπό την οριζόμενη επιφύλαξη, και με προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία έτη, δυνάμενη να παραταθεί μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο καθώς και με σχέση έμμισθης εντολής.

Οι παραπάνω συνιστώμενες θέσεις καταργούνται την 31η/3/2027.

Ομοίως, παύουν την 31η.3.2027 και οι ενεργές κατά το χρονικό αυτό σημείο αποσπάσεις προσωπικού.

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης – Σινεμά με κάθε τρόπο
Ακολουθήστε το BHMA στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο BHMA

Πηγή: tovima.gr

Τελευταία νέα

Ισραήλ – Νετανιάχου: Ο «δίκαιος πόλεμος» του Ισραήλ θα συνεχιστεί

Ο «δίκαιος πόλεμος» που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα...

Φάμελλος: «Η οπαδική βία αντί να περιορίζεται επεκτείνεται»

«Είναι τραγικό ότι η οπαδική βία αντί να περιορίζεται...