Ηλεκτρικό ρεύμα: Τιμές προ κρίσης από παρόχους – Αναλυτικά παραδείγματα

Ακόμη και σε επίπεδα προ κρίσης υποχώρησαν οι τελικές τιμές του ρεύματος για τον μήνα Δεκέμβριο.

Μετά τις μειώσεις και τις εκπτώσεις συνέπειας που ανακοίνωσαν προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ήρθαν και οι επιδοτήσεις του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης στέλνοντας το κόστος της κιλοβατώρας χαμηλότερα σε σχέση και με την Άνοιξη του 2021, οπότε και η κρίση δεν είχε ακόμη ξεσπάσει.

Έτσι, στην αγορά, οι καταναλωτές μπορούν να βρουν και τιμές από 0,056 έως και 0,098 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Μάλιστα οι τελικές μειώσεις σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα του Νοεμβρίου αγγίζουν και το 47%.

Βέβαια, υπάρχουν και οι πάροχοι που διαμορφώνουν για τον επόμενο μήνα τιμές από τα 0,14 έως και 0,168 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Και αυτές είναι χαμηλότερες από τον τρέχοντα μήνα.

Ο ΟΤ παρουσιάζει έναν οδηγό με τις χρεώσεις ανά πάροχο αλλά και συγκριτικά τιμολόγια των προηγούμενων δύο μηνών. Επίσης στον οδηγό υπάρχουν και παραδείγματα με λογαριασμούς ρεύματος, από τα οποία προκύπτει πως το μηνιαίο όφελος κυμαίνεται από τα 110 ευρώ (καταναλώσεις 500 kWh) έως και τα 253 ευρώ (καταναλώσεις 2.100 kWh).

Οι επιδοτήσεις για νοικοκυριά

 Αναλυτικά οι επιδοτήσεις Δεκεμβρίου για τα νοικοκυριά είναι:

·      Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 KWh η επιδότηση θα είναι 0,221 ευρώ/kWh.

·      Για την μηνιαία κατανάλωση από 501-1000kWh η επιδότηση είναι 0,171 ευρώ/kWh. Αν, όμως, ένα νοικοκυριό μειώσει κατά 15% την μέση ημερήσια κατανάλωσή του σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, τότε η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05 ευρώ/kWh.

·      Για την μηνιαία κατανάλωση πάνω από 1001KWh, η επιδότηση ανέρχεται στα 0,081 ευρώ/kWh. Και σε αυτή την κλίμακα ισχύει η επιπλέον επιδότηση των 0,050 ευρώ/kWh, αν υπάρξει μείωση κατανάλωσης κατά 15%.

·      Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), η επιδότηση ανέρχεται στα 0,269 ευρώ/kWh.

Οι επιδοτήσεις για επιχειρήσεις

Για τους εμπορικούς καταναλωτές με παροχή ισχύος έως 35KVa και κατανάλωση έως τις 2.000KWh, η επιδότηση για τον μήνα Δεκέμβριο ανέρχεται στα 0,183 ευρώ/kWh. Για τους επαγγελματικούς και εμπορικούς  καταναλωτές έως 35KVa που ξεπερνούν τις 2.000KWh αλλά και όλα τα υπόλοιπα μη οικιακά τιμολόγια χαμηλής μέσης και υψηλής τάσης, η επιδότηση ανέρχεται σε 0,034 ευρώ/κWh.Για τους αγρότες, η επιδότηση είναι οριζόντια και ανέρχεται στα 0,221 ευρώ/kWh.

Οι χρεώσεις ανά πάροχο 

ΔΕΗ Γ1/Γ1Ν

Δεκέμβριος: έως 500 kWh 0,38 ευρώ/kWh, πάνω από 500 0,397 ευρώ/kWh

Τελική τιμή Δεκεμβρίου: έως 500 kWh 0,159 ευρώ. Από 501 έως 1.000 kWh 0,176 ευρώ/kWh και πάνω 1.001 kWh 0,316 ευρώ/kWh.

Νοέμβριος: έως 500 kWh 0,397 ευρώ/kWh πάνω από 500 kWh 0,401 ευρώ/kWh

Τελική τιμή Νοεμβρίου: έως 500 kWh 0,159 ευρώ/kWh. Από 501 έως 1.000 kWh 0,213 ευρώ/kWh. Από 1.001 και πάνω 0,351 ευρώ/kWh

Οκτώβριος: έως 500 kWh 0,595 ευρώ πάνω από 500 kWh 0,607 ευρώ/kWh

Τελική τιμή Οκτωβρίου: έως 500 kWh 0,159 ευρώ/kWh. Από 501 έως 1.000 kWh 0,221 ευρώ/kWh. Από 1.001 και πάνω 0,271 ευρώ/kWh

ΗΡΩΝ, Generous Home

Δεκέμβριος: 0,304 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

Τελική τιμή Δεκεμβρίου: 0,083 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

Νοέμβριος: 0,376 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,138 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Οκτώβριος: 0,558 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,122 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

ΗΡΩΝ DOUBLE Generous Home

Δεκέμβριος: 0,2774 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Δεκεμβρίου: 0,0564/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

Νοέμβριος: 0,3431 ευρώ/kWη με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,1051 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

Protergia, Οικιακό Energy Save

Δεκέμβριος: 0,368 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Δεκεμβρίου: 0,147 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

Νοέμβριος: 0,395 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,157 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Οκτώβριος: 0,576 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,14 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Ελίν, Power On! Home Comfort

Δεκέμβριος: 0,285 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Δεκεμβρίου: 0,064 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

Νοέμβριος: 0,395 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,157 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Οκτώβριος: 0,599 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,163 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Elpedison

Δεκέμβριος

Elpedison ΣΥΝΕΠΕΙΑ: 0,3227 ευρώ/kWh με εμπρόθεσμη πληρωμή

Τελική τιμή Δεκεμβρίου: 0,1017 ευρώ/kWh με εμπρόθεσμη πληρωμή.

Electricity HomeDay: 0,35 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Δεκεμβρίου: 0,129 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Νοέμβριος

Elpedison ΣΥΝΕΠΕΙΑ: 0,352 ευρώ/kWh με εμπρόθεσμη πληρωμή.

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,114 ευρώ/kWh με εμπρόθεσμη πληρωμή.

Electricity HomeDay: 0,38 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,142 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Elpedison ΣΥΝΕΠΕΙΑ: 0,563  ευρώ/kWh με εμπρόθεσμη πληρωμή.

Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,127 ευρώ/kWh με εμπρόθεσμη πληρωμή

Electricity HomeDay: 0,5905 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,1545 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

WATT & VOLT, Zero

Δεκέμβριος: 0,389 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Δεκεμβρίου: 0,168 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

Νοέμβριος: 0,406 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,168 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Οκτώβριος 0,589 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,153 ευρώ ανεξαρτήτως κατανάλωσης

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δεκέμβριος

Οικιακό MAXI Free BASIC 0,298 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Δεκεμβρίου: 0,077 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Νοέμβριος

Οικιακό MAXI Free BASIC 0,35 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,112 ευρώ με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

Οκτώβριος

Οικιακό MAXI Free BASIC 0,574 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,138 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

ΖΕΝΙΘ

Δεκέμβριος: 0,329 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Δεκεμβρίου: 0,108 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Νοέμβριος: 0,385 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,147 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Οκτώβριος: 0,589 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,153 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

NRG

Δεκέμβριος

NRG Prime: 0,319 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Δεκεμβρίου: 0,098 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Νοέμβριος

NRG prime: 0,375 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,137 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τα υπόλοιπα προγράμματα 0,415 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,177 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Οκτώβριος

NRG prime: 0,579 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,143 ευρώ ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τα υπόλοιπα προγράμματα 0,599 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,163 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Παραδείγματα λογαριασμών

Αναλυτικά τα παραδείγματα (μόνο ανταγωνιστικές χρεώσεις) που επεξεργάστηκε ο ΟΤ έχουν ως εξής:

1.    Νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 500 kWh/μήνα και με ανταγωνιστική χρέωση 0,38 ευρώ/kWh

·        Η επιδότηση των 0,221 ευρώ/kWh παραμένει ενιαία και για τις 500 kWh

·        Λογαριασμός χωρίς επιδότηση: 190 ευρώ

·        Λογαριασμός με επιδότηση: 79,5 ευρώ. Η τιμή της κιλοβατώρας υποχωρεί στα 0,159 ευρώ.

·        Όφελος: 110,5 ευρώ

2.    Νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 500 kWh/μήνα και με ανταγωνιστική χρέωση 0,368 ευρώ/kWh

·      Η επιδότηση των 0,221 ευρώ/kWh παραμένει ενιαία και για τις 500 kWh

·      Λογαριασμός χωρίς επιδότηση: 184 ευρώ

·      Λογαριασμός με επιδότηση: 73,5 ευρώ. Η τιμή της κιλοβατώρας υποχωρεί στα 0,147 ευρώ.

·      Όφελος 110,5 ευρώ

 3.    Νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 300 kWh/μήνα και με ανταγωνιστική χρέωση 0,277 ευρώ/kWh

·      Η επιδότηση των 0,221 ευρώ/kWh παραμένει ενιαία και για τις 300 kWh.

·      Λογαριασμός χωρίς επιδότηση: 83,1 ευρώ

·      Λογαριασμός με επιδότηση: 16,8 ευρώ. Η τιμή της κιλοβατώρας υποχωρεί στα 0,056 ευρώ.

·      Όφελος: 66,3 ευρώ.

4.     Νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 600 kWh το μήνα και με ανταγωνιστική χρέωση 0,38 ευρώ/kWh έως 500 κWh και 0,397 ευρώ για πάνω από 500 ευρώ kWh

·        Χωρίς την επιδότηση το νοικοκυριό θα πλήρωνε για τις πρώτες 500 kWh 190 ευρώ και για τις υπόλοιπες 100 kWh 39,7 ευρώ. Δηλαδή συνολικά 229,7 ευρώ

·        Με την κλιμακωτή επιδότηση για τις πρώτες 500 kWh θα πληρώσει 79,5 ευρώ  και για τις υπόλοιπες 100 kWh 22,6 ευρώ. Δηλαδή συνολικά θα πληρώσει 102,1 ευρώ

·        Όφελος: 127,6 ευρώ το μήνα

5.    Νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 2.100 kWh και με ανταγωνιστική χρέωση 0,38 ευρώ/kWh για τις πρώτες 500 kWh και 0,397 ευρώ/kWh για τις 500 κιλοβατώρες και πάνω.

·        Χωρίς την επιδότηση το νοικοκυριό θα πλήρωνε για τις πρώτες 500 kWh 190 ευρώ και για τις υπόλοιπες 1.600 kWh 635,2  ευρώ. Δηλαδή συνολικά 825,2 ευρώ.

·        Με την κλιμακωτή επιδότηση για τις πρώτες 500 kWh θα πληρώσει 79,5 ευρώ, για τις επόμενες 500 kWh 113 ευρώ και για τις άλλες 600 kWh  189,6 ευρώ.  Ο τελικός λογαριασμός θα είναι 382,1 ευρώ.

·        Όφελος: 253,1 ευρώ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tovima.gr

Τελευταία νέα

Τελικά στο Μάτι δεν έφταιγε κανείς…

Στις 23 Ιουλίου ήμουν στο σπίτι μου στο Μάτι,...

OHE: Απάνθρωπη η εντολή για εκκένωση της Ράφα

Οι εντολές του Ισραήλ για μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων από...

Γερμανία: Ο Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη στην ηγεσία του CDU με 89%

O αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη...

Τους Παξούς επισκέφθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης

Τους Παξους επισκέφθηκε σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης συνοδευόμενος από τον...

Ράφα: Αντίστροφη μέτρηση για την επέμβαση

Κρίσιμες είναι οι ώρες στο νότιο τμήμα της Λωρίδας...