Φoρο-μπόνους για 9 χρόνια στις εταιρείες που θα συγχωνευθούν – Οι δικαιούχοι, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις

Με φορολογικό συντελεστή 15,4% αντί για 22% (μειωμένο κατά 30%) θα φορολογούνται για τα επόμενα 9 χρόνια όσες επιχειρήσεις (ατομικές, πολύ μικρές, μεσαίες κ.τ.λ.) προχωρήσουν σε συγχώνευση για να αναπτυχθούν εντός της αγοράς τους. Το μέτρο αυτό, που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, αφορά όχι μόνο εταιρείες που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας αλλά και εκείνες που μέσω της συνεργασίας-συγχώνευσης θα ισχυροποιηθούν ακόμη περισσότερο. Αντίστοιχα μειωμένος φορολογικός συντελεστής προσφέρεται για μία πενταετία και για τις συνεργασίες ελεύθερων επαγγελματιών, όπως είναι οι δικηγόροι, οι μηχανικοί κ.τ.λ. Στην περίπτωση συνεργασιών φυσικών προσώπων κατ’ επάγγελμα αγροτών η απαλλαγή αυτή ανέρχεται σε 50%.

Ωστόσο, για να τεθεί σε ισχύ το κίνητρο της απαλλαγής κατά 30% από την καταβολή του φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών της νέας εταιρείας ή του συνεργαζόμενου προσώπου ή κατά 50% για τους αγρότες υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Για επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται πρέπει ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, να είναι τουλάχιστον ίσος με 150% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας. Επίσης, ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 375.000 ευρώ, ενώ η νέα εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 9 εργαζομένους, με πλήρη απασχόληση.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης ανέφερε ότι «η αύξηση του μέσου μεγέθους της ελληνικής πολύ μικρής, μικρής και μεσαίας επιχείρησης θα συμβάλει στην τόνωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους, στην ανάπτυξη και στη βιωσιμότητά τους»

Οι προϋποθέσεις για έκπτωση

Στην περίπτωση συνεργασίας ελεύθερων επαγγελματιών για να ισχύσει η έκπτωση του φορολογικού συντελεστή κατά 30% για πέντε χρόνια θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει της ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ποσό ίσο με το 10% τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή της νέας νομικής οντότητας δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 125.000 ευρώ.
  • Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ σε διάστημα 9 ετών, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 125.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, το οποίο υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά, σε διάστημα τριών ετών.

Φορολογικά κίνητρα

Τα κίνητρα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του νομοσχεδίου «Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών», το οποίο αποτελεί μεταρρύθμιση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», αφορούν κάθε μορφής μετασχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία, καθώς και συνεργασίες προσώπων, είτε με τη μορφή δεσμευτικών συμβάσεων-συμφωνιών είτε με την από κοινού ίδρυση νέων εταιρειών.

Στα φορολογικά κίνητρα είναι και η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος, σε περίπτωση μετασχηματισμού, της υπεραξίας από μεταβίβαση στοιχείων πάγιου ενεργητικού της νέας εταιρείας σε τρίτο, η απαλλαγή από οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου και του φόρου εισοδήματος της προκύπτουσας υπεραξίας κάθε πράξης σχετικής με τον μετασχηματισμό, για τις περιπτώσεις μετασχηματισμών του νέου νόμου και η, υπό προϋποθέσεις, αναγνώριση της έκπτωσης όλων των δαπανών της αποκτώσας εταιρείας, οι οποίες πραγματοποιούνται για τον σκοπό της απόκτησης εταιρικών συμμετοχών.

Επιπλέον, με το νομοσχέδιο βελτιώνονται διατάξεις φορολογικών κινήτρων προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, όπως η μεταφορά ζημιών από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις στον ισολογισμό της νέας εταιρείας και απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

Φοροαπαλλαγή 50% στη συμβολαιακή γεωργία

Για επαγγελματίες αγρότες μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών και ομάδες παραγωγών, που συνάπτουν δεσμευτικές συμβάσεις με επιχείρηση-αγοραστή για την απορρόφηση των προϊόντων τους στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας, χορηγείται απαλλαγή κατά 50% από τον φόρο εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών, εφόσον το 75% των προϊόντων παραγωγής τους πωλείται στο πλαίσιο των ως άνω συνεργασιών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tovima.gr

Τελευταία νέα

Μπορέλ: «Σκηνικό αποκάλυψης στη Γάζα»

Η κατάσταση στη Γάζα είναι «αποκαλυπτική» για τον άμαχο...

Ακίνητα: Ανεβαίνουν οι τιμές έως το 2030

Η εγχώρια κτηματαγορά την τελευταία τριετία έχει πετύχει να...

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ομολόγησε το μυστικό του: «Δεν είναι χάρισμα»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μοιάζει μ’ ένα καλοσεταρισμένο ρομπότ, αλλά...