Eurogroup: Οι κίνδυνοι για την ευρωπαϊκή οικονομία – Τα μέτρα στήριξης να είναι προσωρινά και στοχευμένα

Αυξημένοι παραμένουν οι παγκόσμιοι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον πόλεμο, την πανδημία και τη μεταβλητότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Παραμένουν ανθεκτικές

Αυτό τονίζει το ανακοινωθέν των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, που σημειώνει παράλληλα ότι «διάφοροι περιορισμοί από την πλευρά της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης διαθεσιμότητας εργατικού δυναμικού σε ορισμένα κράτη μέλη και τομείς, θα μπορούσαν να περιορίσουν τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη».

Πάντως, το Eurogroup εμφανίζεται αισιόδοξο ότι «οι οικονομίες μας παραμένουν ανθεκτικές, υποστηριζόμενες από τις σημαντικές δράσεις πολιτικής μας σε επίπεδο ΕΕ, ευρωζώνης και κρατών μελών».

Διαβάστε επίσης Δημοσκόπηση Bloomberg: Από το 30% στο 45% η πιθανότητα ύφεσης στην ευρωζώνη

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ανάγκη τα μέτρα που λαμβάνονται από της κυβερνήσεις των κρατών – μελών του Ευρώ για την άμβλυνση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης να είναι προσωρινά και όλο και περισσότερο στοχευμένα.

Τα μέτρα εισοδήματος προτιμότερα από τα μέτρα τιμών

«Καθώς προετοιμάζουμε τους εθνικούς μας προϋπολογισμούς για το 2023, οι προσαρμογές πολιτικής θα πρέπει να διατηρήσουν τα κίνητρα για την ενεργειακή μετάβαση. Από την άποψη αυτή, τα μέτρα εισοδήματος είναι, κατ’ αρχήν, προτιμότερα από τα μέτρα τιμών», υπογραμμίζεται.

Σημειώνεται ότι, όπως μετέδωσε νωρίτερα το Reuters, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συμφώνησαν πως προτεραιότητα εξακολουθεί να αποτελεί η καταπολέμηση του πληθωρισμού παρά τη συρρίκνωση της ανάπτυξης.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν του Eurogroup

«Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, στον απόηχο της παγκόσμιας πανδημίας, άλλαξε σημαντικά το γεωπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο. Μέσω των επιπτώσεων στο διεθνές εμπόριο, ο αντίκτυπος του πολέμου στις οικονομίες των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ έγινε αισθητός μέσω των υψηλότερων τιμών της ενέργειας, των τροφίμων και των πρώτων υλών, προσθέτοντας πληθωριστικές πιέσεις και μειώνοντας τις προοπτικές ανάπτυξης.

Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η Ευρωομάδα συμφώνησε ως προς τη δημοσιονομική καθοδήγηση για το 2023, υπογραμμίζοντας τη σημασία του συνεχούς συντονισμού της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ για την αντιμετώπιση των αυξημένων κινδύνων και αβεβαιοτήτων και των επιπτώσεών τους στην οικονομία μας. Συμφωνήσαμε επίσης ότι οι πολιτικές μας πρέπει να παραμείνουν ευέλικτες και ευπροσάρμοστες και ότι είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε τη στάση μας στις ταχέως εξελισσόμενες συνθήκες, ανάλογα με τις ανάγκες.

Έκτοτε το μακροοικονομικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών ανάπτυξης και της δυναμικής του πληθωρισμού, έχει επιδεινωθεί, όπως επιβεβαιώνεται από τις τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ.

Κίνδυνοι

Ενώ οι οικονομίες μας παραμένουν ανθεκτικές, υποστηριζόμενες από τις σημαντικές δράσεις πολιτικής μας σε επίπεδο ΕΕ, ευρωζώνης και κρατών μελών, οι παγκόσμιοι παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τον πόλεμο, την πανδημία και τη μεταβλητότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, παραμένουν αυξημένοι. Διάφοροι περιορισμοί από την πλευρά της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης διαθεσιμότητας εργατικού δυναμικού σε ορισμένα κράτη μέλη και τομείς, θα μπορούσαν να περιορίσουν τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη.

Αν και οι εξελίξεις και οι κίνδυνοι αυτοί επηρεάζουν ολόκληρη την οικονομία της ζώνης του ευρώ, το επίπεδο των επιπτώσεων είναι ανομοιογενές μεταξύ των κρατών μελών. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση και η αυξημένη αβεβαιότητα απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των μέτρων, και συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ το 2023.

Τα δημοσιονομικά μέτρα

Τα δημοσιονομικά μέτρα θα πρέπει να επικεντρωθούν στην άμβλυνση των περιορισμών από την πλευρά της προσφοράς που συγκρατούν τις οικονομίες μας. Η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η στήριξη των επενδύσεων για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση παραμένουν προτεραιότητες, ενώ παράλληλα διαφοροποιείται διαρθρωτικά ο ενεργειακός εφοδιασμός και βελτιώνεται η ενεργειακή ανεξαρτησία, λαμβανομένης υπόψη της πρωτοβουλίας REPowerEU και της αποτελεσματικής χρήσης του Ταμείου Αξιοποίησης της Ενέργειας και άλλων κονδυλίων της ΕΕ, κατά περίπτωση.

Επιπλέον, η Διακήρυξη των Βερσαλλιών ορίζει μια ατζέντα για την ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων, τη μείωση των ενεργειακών μας εξαρτήσεων και τη δημιουργία μιας πιο ισχυρής οικονομικής βάσης, η οποία πρέπει να προωθηθεί από όλους, τα μεμονωμένα κράτη μέλη και συλλογικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα δημοσιονομικά μέτρα ευρείας βάσης, όπως οι γενικές μειώσεις φόρων και ειδικών φόρων κατανάλωσης, είχαν ως στόχο να μετριάσουν τις επιπτώσεις της ταχείας αύξησης των τιμών της ενέργειας σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να είναι προσωρινά και να προσαρμόζονται όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση της στόχευσης υπέρ των πλέον ευάλωτων. Καθώς προετοιμάζουμε τους εθνικούς μας προϋπολογισμούς για το 2023, οι προσαρμογές πολιτικής θα πρέπει να διατηρήσουν τα κίνητρα για την ενεργειακή μετάβαση. Από την άποψη αυτή, τα μέτρα εισοδήματος είναι, κατ’ αρχήν, προτιμότερα από τα μέτρα τιμών.

Συντονισμός και απολογισμός

Θα συνεχίσουμε να συντονίζουμε τα μέτρα μας στο πλαίσιο αυτό και θα κάνουμε απολογισμό της προόδου μας στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού προς το τέλος του έτους. Αναγνωρίζουμε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήματα λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνιμα με αντισταθμιστικά φορολογικά μέτρα, αλλά θα απαιτήσουν μεσοπρόθεσμα επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και την ανάπτυξη περιβαλλοντικά βιώσιμων τοπικών πηγών ενέργειας.

Μολονότι το σημερινό παγκόσμιο πλαίσιο θέτει σημαντικές προκλήσεις, η Ευρωομάδα έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην ανθεκτικότητα των οικονομιών της ζώνης του ευρώ και παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη διασφάλιση των συνθηκών για υψηλή διατηρήσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής μας με ενιαίο τρόπο. Όπως συμφωνήθηκε από τους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου, η Ευρωομάδα θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις οικονομικές εξελίξεις και να διασφαλίζει ότι η αντίδραση της πολιτικής μας παραμένει καλά συντονισμένη, αποφασιστική και ευέλικτη».

Πηγή ΟΤ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tovima.gr

Τελευταία νέα

Συνάντηση Φραγκογιάννη και Τσαβούσογλου για τη θετική ατζέντα Ελλάδας – Τουρκίας

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου...

Fed: Νέα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μ.β.

Επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις οικονομικών αναλυτών, η κεντρική τράπεζα των...

Ρωσία: Ο κίνδυνος πυρηνικής σύγκρουσης υψηλότερος των τελευταίων δεκαετιών

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε...

ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ: Ουδέποτε υπήρξε θεσμικό αίτημα συνάντησης Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη

«Ουδέποτε υπήρξε επίσημο θεσμικό αίτημα συνάντησης του Πρωθυπουργού προς...