Εurobank : Βελτίωση αποτελεσμάτων στο εννεάμηνο

Σημαντική βελτίωση, παράλληλα με την εξυγίανση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, πέτυχε στα αποτελέσματα εννεαμήνου 2020 η Eurobank κόντρα στην κρίση του κορωνοϊού.

Διατηρώντας την οργανική κερδοφορία ισχυρή, η τράπεζα στήριξε τους τελευταίους μήνες τους πελάτες της με αύξηση των ενήμερων χορηγήσεων κατά 1,50 δισ. ευρώ και αναστολές δανείων 4,90 δισ. ευρώ.

Ταυτόχρονα θωράκισε περαιτέρω τον ισολογισμό της με επιπλέον προβλέψεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου, εκμεταλλευόμενη την έκτακτη κερδοφορία από τη μείωση των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, η οποία συνέβαλε και στην ενίσχυση των καθαρών αποτελεσμάτων της υπό εξέταση περιόδου.

Φωκίων Καραβίας : Στο 10% η ύφεση το 2020

Σε γραπτή του δήλωση ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας έκανε λόγο για βελτίωση των προοπτικών αντιμετώπισης της πανδημίας μετά την ανακοίνωση ότι τουλάχιστον δύο εμβόλια έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Αναφερόμενος ωστόσο στην ελληνική οικονομία υπογράμμισε πως παρά το γεγονός ότι ο αντίκτυπος του δεύτερου lockdown θα είναι μικρότερος σε σχέση με την περασμένη άνοιξη, η ύφεση το 2020 αναμένεται «να προσεγγίσει το δυσμενές σενάριο του 10%, περίπου».

Σε σχέση με τα αποτελέσματα της τράπεζας, ο κ. Καραβίας τόνισε ότι «σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά παγκοσμίως, η Eurobank συνεχίζει να επιτυγχάνει ικανοποιητικές επιδόσεις. Το πρώτο εννεάμηνο, η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη 348 εκατ. ευρώ ευρώ, με τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων να παραμένουν ισχυρά» .

Ταυτόχρονα, σημείωσε στην ίδια δήλωση ο CEO της τράπεζας, «ενισχύσαμε τις προβλέψεις, αυξάνοντας περαιτέρω τον λόγο κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) στο 62,5%». Επισήμανε δε ότι ο δείκτης τους διαμορφώθηκε κάτω από 15%, σημαντικά χαμηλότερα του μέσου όρου της εγχώριας αγοράς.

«Συγχρόνως, αναπτύσσουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης των δανείων που η αναστολή πληρωμών τους λήγει στο τέλος του χρόνου» υποστήριξε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank.

Σε σχέση με το σχεδιασμό ανάπτυξης των εργασιών του ομίλου μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου κύκλου εξυγίανσης του ισολογισμού της (συναλλαγές Cairoκαι Pillar), ο κ. Καραβίας σημείωσε πως «μαζί με τον ισχυρό ισολογισμό, διαθέτουμε ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει δύο συστημικές τράπεζες στο εξωτερικό και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, που σταθερά επιτυγχάνουν απόδοση επί των κεφαλαίων κοντά στο 10%. Παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις, η Eurobank είναι σε θέση να στηρίξει τους πελάτες της και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη που αναμένεται το 2021».

Τα βασικά μεγέθη του εννεαμήνου

Τα βασικά μεγέθη της τράπεζας στο εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Καταθέσεις και χορηγήσεις

– Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 οι ενήμερες χορηγήσεις σημείωσαν οργανική αύξηση κατά 1,5 δισ. ευρώ, με τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων να ανέρχονται σε 40,7 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης των τιτλοποιήσεων Cairo & Pillar ύψους 3,5 δισ. ευρώ

– Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά 1,4 δισ. ευρώ το εννεάμηνο 2020, ενώ ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά σε 80,1%, από 87,3% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας βελτιώθηκε και αυτός σε 122%, από 107% ένα χρόνο πριν.

– Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα παρέμεινε στα επίπεδα του Β΄ τριμήνου 2020 (8,0 δισ. ευρώ) μέσω του προγράμματος ρευστότητας TLTRO III. Οι συμφωνίες της διατραπεζικής (repos) μειώθηκαν κατά 5,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 0,7 δισ. ευρώ

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

– Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 348 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020, από 161 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

– Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 1,0% το εννεάμηνο σε 1.020 εκατ. ευρώ και κατά 5,2% το Γ΄ τρίμηνο σε 331 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της από-ενοποίησης των δανείων της τιτλοποίησης Cairo (-28 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση).

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του εννεαμήνου υποχώρησε κατά 20 μονάδες βάσης έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και διαμορφώθηκε σε 2,05%.

– Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 10,1% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 275 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια, τις εργασίες στις κεφαλαιαγορές και τη διαχείριση περιουσίας. Σε επίπεδο τριμήνου τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 8,3%.

– Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση σε 1.295 εκατ. ευρώ, ενώ μειώθηκαν κατά 2,5% σε τριμηνιαία βάση σε 426 εκατ. ευρώ Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 13,2% το εννεάμηνο 2020 σε 1.546 εκατ. ευρώ και κατά 22,0% το Γ΄ τρίμηνο 2020 σε 611 εκατ. ευρώ, λόγω κερδών από τα ομόλογα.

– Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 5,6% στην Ελλάδα και 2,5% σε επίπεδο Ομίλου και διαμορφώθηκαν σε 647 εκατ. ευρώ συνολικά το εννεάμηνο 2020. Ο δείκτης κόστους-εσόδων βελτιώθηκε σε 41,9% το εννεάμηνο 2020, από 48,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε από 350 στο τέλος του 2019 σε 300 περίπου, ενώ ολοκληρώθηκε πρόσφατα το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης περίπου 800 εργαζομένων στην Ελλάδα, το οποίο παρέχει ετήσιο όφελος 35 εκατ. ευρώ

– Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 5,1% σε ετήσια βάση σε 648 εκατ. ευρώ, ενώ υποχώρησαν κατά 4,8% σε τριμηνιαία βάση σε 213 εκατ. ευρώ Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 28,1% σε 899 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020 και κατά 38,4% το Γ΄ τρίμηνο 2020 σε 397 εκατ. ευρώ

– Παρά το κόστος της εθελουσίας, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης έναντι του Β΄ τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 15,6% το Γ΄ τρίμηνο, με το δείκτη CET1 να ανέρχεται σε 13,2%.

Τα κόκκινα δάνεια

– Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν σε 427 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο και αντιστοιχούσαν σε 151 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

– Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 740 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 62,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου.

– Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 14,9% από 15,3% το Β΄ τρίμηνο και είναι ο χαμηλότερος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης NPEs υποχώρησε κατά 16,2 ποσοστιαίες μονάδες.

– Tα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά 7,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και 130 εκατ. ευρώ στο Γ΄ τρίμηνο σε 6,1 δισ. ευρώ Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός κατά 128 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο και 46 εκατ. ευρώ το Γ΄ τρίμηνο 2020.

Οι δραστηριότητες εκτός Ελλάδος

– Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν κερδοφόρες με τα καθαρά κέρδη3 να διαμορφώνονται σε 111 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020, έναντι 146 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 10,3% σε 181 εκατ. ευρώ λόγω αύξησης των λειτουργικών δαπανών κατά 7,1% μετά την εξαγορά της Piraeus Bank στη Βουλγαρία.

– Το συνολικό αποτέλεσμα της Eurobank Holdings ήταν αρνητικό σε 1.081 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020 και περιλαμβάνει τη ζημιά από τις συναλλαγές Cairo & FPS ποσού 1.334 εκατ. ευρώ (μετά φόρων) καθώς και το κόστος 87 εκατ. ευρώ (μετά φόρων) από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού.

– Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Eurobank, πέραν των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, περιλαμβάνει συμμετοχή σε δύο συστημικές τράπεζες στο εξωτερικό (Βουλγαρία & Κύπρος) καθώς και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, με απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 10%. Η συνολική απόδοση του Ομίλου ξεπέρασε το 8% το εννεάμηνο 2020

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tovima.gr

Τελευταία νέα