Eurobank – Θετικά μηνύματα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας – Αγκάθι το κόστος παραγωγής

Σύμφωνα με τα προκαταρτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat, flash estimates), το εποχικά διορθωμένο πραγματικό ΑΕΠ στην Ευρωζώνη το 2ο τρίμηνο 2021 ενισχύθηκε κατά 2,0% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2021 και κατά 13,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Παρά ταύτα, όπως αναφέρει η Eurobank στο εβδομαδιαίο δελτίο της, σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα (4ο τρίμηνο 2019), υπολείπεται κατά 3,0%.

Σε ποιοτικούς όρους, παρόμοια αποτελέσματα σημειώθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 (ΕΕ-27) για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμες παρατηρήσεις.

Συγκεκριμένα, στις 12 από τις 20 χώρες ο πραγματικός ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης ήταν θετικός και διψήφιος, ενώ στις υπόλοιπες ήταν μεγαλύτερος του 7,0% (ισχυρά αποτελέσματα βάσης λόγω σύγκρισης με το 2ο τρίμηνο 2020).

Τα αντίστοιχα στοιχεία για την ελληνική οικονομία είναι προγραμματισμένο να ανακοινωθούν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στις 7 Σεπτεμβρίου 2021. Οι δείκτες οικονομικής συγκυρίας και προσδοκιών που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα εκπέμπουν θετικά μηνύματα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2ο τρίμηνο 2021.

Η εν λόγω περίοδος χαρακτηρίστηκε από τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων του 2ου παρατεταμένου lockdown, από τη συνέχιση των μέτρων στήριξης και από την εμβολιαστική εκστρατεία.

Λιανικό Εμπόριο

Ο δείκτης όγκου λιανικού εμπορίου, μια μεταβλητή που παρουσιάζει υψηλή θετική συσχέτιση με την ιδιωτική κατανάλωση, κινήθηκε ανοδικά σε μηνιαία βάση για 3ο μήνα στη σειρά τον Μάιο 2021, καταγράφοντας σωρευτική αύξηση 9,1%.

Η επαναλειτουργία πολλών οικονομικών δραστηριοτήτων, τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και η βελτίωση των προσδοκιών οδήγησαν σε αύξηση, της αναβληθείσας σε έναν βαθμό, ζήτησης.

Ο τζίρος των επιχειρήσεων σε όλες τις κατηγορίες καταστημάτων κινήθηκε ανοδικά, με τις κατηγορίες της ένδυσης και υπόδησης, των ηλεκτρικών ειδών και του οικιακού εξοπλισμού και των βιβλίων, χαρτικών και λοιπών ειδών να ξεχωρίζουν με σωρευτική αύξηση της τάξης του 25,7%, 20,6% και 17,5% αντίστοιχα.

Υποθέτοντας ότι στην παρατήρηση του Ιουνίου 2021 (δημοσίευση 31/8/2021) δεν θα υπάρξει κάποια αρνητική έκπληξη, τότε για το σύνολο του 2ου τριμήνου 2021 ο δείκτης όγκου λιανικού εμπορίου θα καταγράψει μεγάλη αύξηση σε τριμηνιαία και σε ετήσια βάση.

Το εν λόγω εκτιμώμενο αποτέλεσμα αποτελεί μια ένδειξη για ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης το 2ο τρίμηνο 2021 (-1,2% QoQ, -4,9% YoY το 1ο τρίμηνο 2021).

Μεταποίηση

Η παραγωγή στη μεταποίηση ενισχύθηκε σε τριμηνιαία βάση για 4ο τρίμηνο στη σειρά το 2ο τρίμηνο 2021. Παρά ταύτα, ο ρυθμός ανόδου επιβραδύνθηκε.

Συγκεκριμένα, από 3,1% QoQ το 1ο τρίμηνο 2021 μειώθηκε στο 1,2% QoQ το 2ο τρίμηνο 2021. Σε όρους ετήσιας μεταβολής, καταγράφηκε μεγάλη ετήσια αύξηση 14,4% το 2ο τρίμηνο 2021 από 2,5% το 1ο τρίμηνο 2021.

Η εν λόγω υψηλή άνοδος οφείλεται στην ισχυρή επίδραση βάσης του 2ου τριμήνου 2020. Η ενίσχυση της παραγωγής στη μεταποίηση αποτυπώθηκε και στον βαθμό εκμετάλλευσης του εργοστασιακού δυναμικού στη βιομηχανία ο οποίος κινήθηκε ανοδικά το 2ο τρίμηνο 2021 κατά 1,7% και 13,8% σε τριμηνιαία και σε ετήσια βάση αντίστοιχα (76,8% τον Ιούνιο 2021).

Τέλος, ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα και από την πορεία του δείκτη PMI μεταποίησης, καθώς σε όλη τη διάρκεια του 2ου τριμήνου 2021 παρουσίασε ενίσχυση, με τιμές αρκετά υψηλότερες του ορίου μηδενικής μεταβολής των 50 μονάδων δείκτη (όριο βελτίωσης-χειροτέρευσης των λειτουργικών συνθηκών στη μεταποίηση, τελευταία παρατήρηση 57,4 μονάδες τον Ιούλιο 2021).

Εντούτοις, στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε και έναν κίνδυνο. Τους τελευταίους μήνες, στα δελτία τύπου της IHS Markit για τον δείκτη PMI μεταποίησης στην Ελλάδα, υπάρχει διαρκής αναφορά για πιέσεις στο κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων.

Αυτές πηγάζουν από ελλείψεις αγαθών εισροών (π.χ. υλικά) λόγω διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα και λόγω ενίσχυσης του μεταφορικού κόστους που προκαλεί η αύξηση των ναύλων.

Οι εν λόγω εξελίξεις δύνανται να δημιουργήσουν περιορισμούς στην παραγωγή και να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών πώλησης.

Ποσοστό Ανεργίας και Απασχόληση

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας στο δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2021 μειώθηκε απότομα κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2021 (από 17,0% στο 15,0%).

Η πτώση του ποσοστού ανεργίας συνδέεται με την αύξηση της απασχόλησης. Με τη βαθμιαία άρση των περιοριστικών μέτρων από τον Μάιο 2021, η μέση μηνιαία μεταβολή του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων ενισχύθηκε στο 3,3% το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2021 (από 1,2% το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2021) με θετική επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και στη ζήτηση.

Χονδρικό Εμπόριο, Πωλήσεις Αυτοκινήτων

Οι πωλήσεις στο χονδρικό εμπόριο συνέχισαν να κινούνται ανοδικά σε τριμηνιαία βάση για 4ο τρίμηνο στη σειρά το 2ο τρίμηνο 2021. Πιο συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν κατά 5,0% (30,6% YoY) από 7,0% (0,8% YoY) το 1ο τρίμηνο 2021.

Παρόμοια αύξηση παρουσίασαν και οι πωλήσεις αυτοκινήτων (5,0% QoQ το 2ο τρίμηνο 2021 από 9,7% QoQ το 1ο τρίμηνο 2021).

Ενίσχυση της ζήτησης αλλά και αύξηση εισαγωγών

Εν κατακλείδι, τα προαναφερθέντα αποτελέσματα εκπέμπουν θετικά μηνύματα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2ο τρίμηνο 2021.

Οι δείκτες οικονομικής συγκυρίας δείχνουν ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης η οποία ωστόσο συνοδεύεται και από αύξηση των εισαγωγών (το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε σε ετήσια βάση κατά €1,3 δις το 1ο εξάμηνο 2021).

Η πορεία των τουριστικών εσόδων είναι κρίσιμη έτσι ώστε να συγκρατηθεί το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου.

Επιπρόσθετα, η αύξηση των κρουσμάτων το τελευταίο χρονικό διάστημα αποτελεί εστία αβεβαιότητα αναφορικά με την επίδοση της οικονομίας στα επόμενα τρίμηνα.

Πηγή: ot.gr

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tovima.gr

Τελευταία νέα

Νίκος Παππάς για Κασσελάκη: Τίποτε δεν έγινε τυχαία, υπήρξε πολιτική συμφωνία

Ο Στέφανος Κασσελάκης έχει καθαρή εντολή μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ,...

Οι θολές και ασαφείς μπίζνες της PwC με το δημόσιο

Γκρίνια Σας είχα ενημερώσει πριν από λίγες...

Η διαχείριση της «μαύρης τρύπας»

Το χάρισμα του Στέφανου Κασσελάκη Ο Στέφανος Κασσελάκης,...