EE – Oι γυναίκες παίρνουν 2 μισθούς λιγότερους από τους άνδρες

Στην ΕΕ, οι γυναίκες αμείβονται με ωρομίσθιο 14,1% λιγότερο από τους άνδρες κατά μέσο όρο. Αυτό ισοδυναμεί με μισθό σχεδόν δύο μηνών τον χρόνο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σηματοδοτεί τη 10η Νοεμβρίου ως μια συμβολική ημέρα για να ευαισθητοποιήσει ότι οι γυναίκες εργαζόμενες στην Ευρώπη εξακολουθούν να κερδίζουν κατά μέσο όρο λιγότερα από τους άνδρες συναδέλφους τους.

Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση περιγράφοντας τόσο την κατάσταση που επικρατεί όσο και τις δράσεις που έχει αναλάβει.

Ειδικότερα, η Κομισιόν αναφέρει ότι για κάθε 1 ευρώ που κερδίζουν οι άνδρες, οι γυναίκες κερδίζουν 86 σεντς. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ίσης Αμοιβής είναι μια ημέρα που σηματοδοτεί τον δρόμο που μένει προς την επίτευξη της ισότητας των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ.

Διαφάνεια στους μισθούς

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, εννέα στους δέκα Ευρωπαίους – γυναίκες και άνδρες – πιστεύουν ότι είναι απαράδεκτο οι γυναίκες να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι συμφωνούν με τη διαφάνεια των αμοιβών: το 64% από αυτούς έχουν δηλώσει ότι είναι υπέρ της δημοσίευσης των μέσων μισθών ανά τύπο εργασίας και φύλο στην εταιρεία τους.

Στην Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής του Πόρτο τον Μάιο του 2021, οι ηγέτες της ΕΕ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών ενίσχυσαν τη δέσμευσή τους να εφαρμόσουν τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων .

Οι 20 αρχές

Ο πυλώνας ορίζει 20 βασικές αρχές και δικαιώματα που είναι απαραίτητα για δίκαιες και εύρυθμες αγορές εργασίας και συστήματα πρόνοιας στον 21ο αιώνα, συμπεριλαμβανομένης της αρχής 2 για την ισότητα των φύλων. Το σχέδιο δράσης του πυλώνα θέτει τρεις νέους πρωταρχικούς στόχους για το 2030 και καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τουλάχιστον στο μισό το χάσμα στην απασχόληση μεταξύ των φύλων.

Η πρόταση της Επιτροπής για τη διαφάνεια των αμοιβών , που εγκρίθηκε στις 4 Μαρτίου 2021, επικεντρώνεται στην ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εξουσιοδοτεί τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και δίνει κίνητρα στις εταιρείες να αναθεωρήσουν τη δομή των αμοιβών τους.

Το 2012, η ​​Επιτροπή πρότεινε επίσης τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων στα εταιρικά συμβούλια, θέτοντας ως στόχο τουλάχιστον το 40% των μη εκτελεστικών μελών του υποεκπροσωπούμενου φύλου στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών.

Η πρόταση της Επιτροπής για επαρκείς κατώτατους μισθούς για τους εργαζόμενους , που εγκρίθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2020, υποστηρίζει την ισότητα των φύλων, συμβάλλοντας στη γεφύρωση του χάσματος στις αμοιβές μεταξύ των φύλων και στην απελευθέρωση των γυναικών από τη φτώχεια, καθώς περισσότερες γυναίκες από τους άνδρες κερδίζουν κατώτατους μισθούς στην Ευρώπη.

Δράσεις

Η Επιτροπή αντιμετωπίζει την υποεκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας βελτιώνοντας την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζόμενων γονέων και των φροντιστών. Τον Ιούνιο του 2019, η ΕΕ ενέκρινε την Οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής , η οποία εισάγει ελάχιστα πρότυπα για τα δικαιώματα πατρότητας και γονικής άδειας. Η Οδηγία περιλάμβανε επίσης δικαιώματα για άδεια φροντίδας και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για τους εργαζόμενους. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία έως τις 2 Αυγούστου 2022 για να μεταφέρουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία.

Η Επιτροπή θα ξεκινήσει επίσης μια εκστρατεία για την αμφισβήτηση των στερεότυπων που παραμένουν για τις γυναίκες και τους άνδρες, τα αγόρια και τα κορίτσια, σε διάφορους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας.

Ενόψει αυτής της συμβολικής ημέρας, η Věra Jourová , Αντιπρόεδρος για τις Αξίες και τη Διαφάνεια, ο Nicolas Schmit , Επίτροπος για την Εργασία και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, και η Helena Dalli , Επίτροπος για την Ισότητα, δήλωσαν:

«Η ισότητα είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ και αποτελεί το θεμέλιο για την ανεξαρτησία και την ελευθερία των ανθρώπων. Οι γυναίκες και οι άνδρες αξίζουν ίσες αμοιβές, μεταχείριση και ευκαιρίες. Ενώ η ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει κατοχυρωθεί στις συνθήκες της ΕΕ για περισσότερα από 60 χρόνια, δεν εφαρμόζεται πλήρως. Παρά τις βελτιώσεις στις θέσεις των γυναικών στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, οι μισθολογικές διαφορές παραμένουν μεγάλες και εδραιωμένες.

Οι παράγοντες πίσω από το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων είναι πολλαπλοί: η ευθύνη περίθαλψης βαρύνει κατά κύριο λόγο τις γυναίκες που κατά συνέπεια εργάζονται συχνότερα με μερική απασχόληση. Οι γυναίκες συχνά εργάζονται σε χαμηλότερα αμειβόμενους τομείς και χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας εντός τομέων. Αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της εταιρικής γυάλινης οροφής και αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας ή εργασίας ίσης αξίας. Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στις συντάξεις τους, οι οποίες είναι επίσης χαμηλότερες. Η πρόοδος στη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων ήταν και συνεχίζει να είναι αργή.

Η παραβίαση της αρχής της ίσης αμοιβής θέτει τις γυναίκες σε μειονεκτική θέση

Η παραβίαση της αρχής της ίσης αμοιβής παραμένει ανεξιχνίαστη και η έλλειψη διαφάνειας στις αμοιβές θέτει συνεχώς τις γυναίκες και ορισμένους άνδρες σε μειονεκτική θέση.

Μέσω της πρότασης για μια οδηγία για τη διαφάνεια των αμοιβών νωρίτερα αυτό το έτος, η Επιτροπή στοχεύει να εξουσιοδοτήσει τους εργαζόμενους με συγκεκριμένα εργαλεία για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και, κυρίως, να ενισχύσει την εφαρμογή της ίσης αμοιβής στις εταιρείες.

Οι οργανισμοί που αφιερώνουν χρόνο για να αναπτύξουν πρότυπα σχετικά με τη διαφάνεια των αμοιβών και τις αποζημιώσεις, είναι σε καλύτερη θέση να προσελκύσουν κορυφαία ταλέντα και να γίνουν ηγέτες του αύριο. Οι σημερινοί εργαζόμενοι και οι νέες γενιές καθώς και το αυριανό εργατικό δυναμικό περιμένουν περισσότερα από τους εργοδότες όσον αφορά την ένταξη και τη δικαιοσύνη. Αυτή τη συμβολική ημέρα, η Επιτροπή καλεί τους συννομοθέτες να εγκρίνουν την οδηγία για τη διαφάνεια των αμοιβών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση».

Πηγή: ot.gr

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tovima.gr

Τελευταία νέα

Μπορέλ: «Σκηνικό αποκάλυψης στη Γάζα»

Η κατάσταση στη Γάζα είναι «αποκαλυπτική» για τον άμαχο...

Ακίνητα: Ανεβαίνουν οι τιμές έως το 2030

Η εγχώρια κτηματαγορά την τελευταία τριετία έχει πετύχει να...

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ομολόγησε το μυστικό του: «Δεν είναι χάρισμα»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μοιάζει μ’ ένα καλοσεταρισμένο ρομπότ, αλλά...