Αναβάθμιση του νομοθετικού ρόλου της «γαλάζιας» ΚΟ

Εναν νέο «οδικό χάρτη» για τις διαδικασίες νομοθέτησης με στόχο την ουσιαστική και πληρέστερη συμμετοχή των βουλευτών στη συνδιαμόρφωση των νομοσχεδίων της κυβέρνησης έχει θεσπίσει η «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα, σε μια προσπάθεια να εξαλειφθούν ανεπάρκειες, αρρυθμίες και «γκρίνιες» αλλά και να διαμορφωθούν ουσιαστικοί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ βουλευτών και υπουργών που αναλαμβάνουν νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Ενδυνάμωση της συμμετοχής

«Είμαι σίγουρος ότι αυτός ο σαφής οδικός χάρτης των κινήσεών μας απέναντι σε κάθε νέο σχέδιο νόμου θα επιτρέπει την καλύτερη επεξεργασία του, ενδυναμώνοντας τη συμμετοχή σας στη διαμόρφωσή του και θα κάνει, επίσης, πληρέστερη και ταχύτερη την ενημέρωση των στελεχών μας στη Βουλή» είχε διαμηνύσει στους «γαλάζιους» βουλευτές με επιστολή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δύο εβδομάδες μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος πριν από τις γιορτές, όπου είχαν τεθεί σχετικοί προβληματισμοί όσον αφορά την «επαφή» μεταξύ υπουργών και βουλευτών. «Η δημιουργική ανταλλαγή απόψεων που έγινε εκεί, ανέδειξε, νομίζω, τη σημασία που αποδίδει η παράταξή μας στην κοινοβουλευτική δράση. Και καθώς εσείς είστε οι πρωταγωνιστές της, οι δικές σας προτάσεις τροφοδοτούν και τις δικές μου αποφάσεις. Ωστε η παρουσία μας στη Βουλή να γίνεται όλο και πιο παραγωγική, συντονισμένη κι αποτελεσματική», αναγνώριζε στην επιστολή του ο κ. Μητσοτάκης προς αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας, προκειμένου να τονωθεί «η αμφίδρομη σχέση μεταξύ βουλευτών και κυβέρνησης», όπως σημείωνε.

Σε μια καθοριστική φάση κατά την οποία η προσδοκία του Μεγάρου Μαξίμου είναι να «σπιντάρει» νομοθετικά η κυβέρνηση προκειμένου να κερδίσει το «χαμένο έδαφος» από την πανδημία και τις συνεπακόλουθες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που επιβάρυναν τη ζωή των πολιτών, η πρόθεση είναι να αναβαθμιστεί ο ρόλος αυτών που φέρουν, εν τέλει, το βάρος και την ευθύνη της νομοθέτησης – των βουλευτών.

Στο πλαίσιο των αρχών ορθής νομοθέτησης που έχουν θεσπιστεί όσον αφορά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, ξεκινά τώρα μια φιλόδοξη προσπάθεια που στόχο έχει την καλύτερη προετοιμασία των βουλευτών. «Στόχος είναι να συνδιαμορφώνουν τα νομοσχέδια και αυτό συνιστά αναβάθμιση του ρόλου τους» επισημαίνει χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Γιάννης Μπούγας, ο οποίος έχει και τον ρόλο του ενδιάμεσου «κρίκου» μεταξύ βουλευτών και υπουργών, προς τους οποίους έχει απευθυνθεί με επιστολή του ζητώντας τους να απαντούν στα ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος που θέτουν τα μέλη της ΚΟ για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειές τους. Στην κατεύθυνση της διαρκούς επικοινωνίας των βουλευτών με την κοινωνία και τους πολίτες, ο νέος «οδικός χάρτης» νομοθέτησης φιλοδοξείται να αναθερμάνει και να ενθαρρύνει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους ώστε να μην περιορίζεται ο ρόλος τους στην επικύρωση διά της ψήφου τους των νομοσχεδίων.

Παρέμβαση ακόμα και σε πρώιμο στάδιο

Οπως εξηγεί ο κ. Μπούγας, ακόμα και σε πρώιμο στάδιο, δηλαδή πριν από τη σύνταξη του σχεδίου νόμου, εφόσον οι βουλευτές εντοπίσουν δυσλειτουργίες που απαιτούν νομοθετικές αλλαγές ή διαπιστώσουν ότι υπάρχει πεδίο αναγκαίων νομοθετικών παρεμβάσεων, πρέπει να το θέσουν υπόψη του υπουργού, που έχει τη νομοθετική πρωτοβουλία, «ώστε να αντιμετωπίσει τα συγκεκριμένα ζητήματα». «Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει κατ’ επανάληψη ενθαρρύνει τους βουλευτές της ΝΔ να έχουν ενεργό ρόλο στην άσκηση του νομοθετικού έργου» σημειώνει.

Ετσι, στο πλαίσιο των όσων αποφασίστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της ΚΟ, αμέσως μετά την ανάρτηση του σχεδίου νόμου σε δημόσια διαβούλευση ορίζεται εισηγητής, λαμβάνουν όλοι οι βουλευτές ενημερωτικό υλικό και με μέριμνα της Γραμματείας της ΚΟ διεξάγεται, μέσω τηλεδιάσκεψης, μια πρώτη συζήτηση για το σχέδιο νόμου, όπου ο υπουργός και οι συνεργάτες του ενημερώνουν για τις ρυθμίσεις του, οι βουλευτές υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους, ζητούν διευκρινίσεις και εντοπίζουν σημεία, που πρέπει ενδεχομένως να επαναξιολογηθούν ή να συζητηθούν ενδελεχέστερα. Μετά το πέρας της διαβούλευσης και αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις που προέκυψαν από αυτήν πριν από τη συζήτηση στην οικεία κοινοβουλευτική επιτροπή γίνεται νέα συζήτηση μεταξύ του υπουργού και των βουλευτών.

Συνεργασία και με τους πολίτες

«Η διαδικασία αυτή ενισχύει ακόμα περισσότερο τον ρόλο του βουλευτή, καθώς παρέχει σε αυτόν τη δυνατότητα να ενημερώνεται εγκαίρως για τα σχέδια νόμου, να προετοιμάζεται, να ενημερώνει τους πολίτες, να συζητά με αυτούς τις επικείμενες ρυθμίσεις, να συνεργάζεται με ομάδες πολιτών και φορείς, που του εκφράζουν τα αιτήματα, τις ανησυχίες, τις επιφυλάξεις και τις προτάσεις τους και με τη σειρά του να τα μεταφέρει στην κυβέρνηση, να ζητά βελτιώσεις και αλλαγές, ακόμα και με μορφή τροπολογιών μέχρι τη συζήτηση και ψήφισή τους» εξηγεί ο κ. Μπούγας, σημειώνοντας ότι «σε όλα σχεδόν τα σχέδια νόμου που έχουμε συζητήσει και επεξεργαστεί, από την αρχή της διαβούλευσης μέχρι την ψήφισή τους, ενσωματώθηκαν προτάσεις που βελτίωσαν το αρχικό κείμενο των ρυθμίσεών τους και υπήρξε πρόθυμη και στενή συνεργασία μας με τους υπουργούς και τους συνεργάτες τους». «Οι βουλευτές της ΝΔ έχουμε λοιπόν λόγο και ουσιαστικό ρόλο στο νομοθετικό έργο, γεγονός που αναβαθμίζει την ποιότητα της Δημοκρατίας μας» υπογραμμίζει ο γενικός γραμματέας της «γαλάζιας» ΚΟ.

Σεμινάρια για Σύνταγμα, θεσμούς και κοινή γνώμη

Εδώ και καιρό οι βουλευτές – τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος τους – συμμετείχαν σε ειδικά «επιμορφωτικά σεμινάρια» που διοργάνωσε διαδικτυακά η Γραμματεία της ΚΟ με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής, υπό τον συντονισμό του καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής της Επιτροπής Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας Σπύρου Βλαχόπουλου. Σε αυτά συμμετείχε πλειάδα πανεπιστημιακών καθηγητών και ο πρώτος κύκλος αφορούσε τη συνταγματική ιστορία της Ελλάδας από το πρώτο Σύνταγμα του 1822 έως την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση του 2019. Ο δεύτερος κύκλος αφορούσε τους συνταγματικούς θεσμούς με έμφαση στους ευρωπαϊκούς και το διεθνές πλαίσιο, ενώ ο επόμενος κύκλος θα έχει πιο «πρακτικό» προσανατολισμό – θα αφορά την κοινή γνώμη και τις έρευνες που καταγράφουν τις τάσεις και τις προτιμήσεις της.

Πλώρη για «ρεκόρ» νομοθετικής παραγωγής

Με τον υφιστάμενο σχεδιασμό αναμένεται να ξεπεραστεί, εκτός απροόπτου (μηδέ του εκλογικού αποκλειομένου, αν και οι επανειλημμένες πρωθυπουργικές διαβεβαιώσεις επιμένουν για εξάντληση της τετραετίας), η νομοθετική «παραγωγή» των προηγούμενων ετών. Από την εκλογή της κυβέρνησης τον Ιούλιο του 2019 έως το τέλος του 2021 έχουν ψηφιστεί συνολικά 256 νομοσχέδια – 31 το 2019, 113 το 2020 και 112 πέρυσι.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tovima.gr

Τελευταία νέα

Ρόμπερτ Μενέντεζ: Αντιμέτωπος με κατηγορίες για διαφθορά

Στο εδώλιο αναμένεται να οδηγηθεί ο 69χρονος Αμερικανός δημοκρατικός...

Γεραπετρίτης: Τριμερείς με Κύπρο-Αίγυπτο και Κύπρο – Ιορδανία στη Νέα Υόρκη

Συνεχίζει και σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τις...

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό υποδέχεται τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Στον Καναδά μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ...

Μαρίν Λεπέν: Κατηγορίες για κατάχρηση κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε σήμερα πως η επικεφαλής...