Alpha Bank -Στα €213 εκατ. τα προσαρμοσμένα κέρδη – Νέο υψηλό στις καταθέσεις

Στα 213 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά από φόρους, της Alpha Bank για το α’ εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που έδωσε στη δημοσιότητα η τράπεζα. Παράλληλα η Alpha Bank ανακοίνωσε σημαντική βελτίωση στο κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) το β’ τρίμηνο 2021, υπερβαίνοντας τον στόχο για το 2021.

Η τράπεζα στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι  μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της AMK τον Ιούνιο του 2021, «βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ώστε να αποκομίσει πλήρως τα αναμενόμενα οφέλη από την αναπτυξιακή δυναμική του RRF, προκειμένου να παρέχει στήριξη στους πελάτες της, ως η Τράπεζα πρώτης επιλογής μεταξύ των Μεγάλων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 2,3 δισ. για το α’ εξάμηνο 2021, παρέχοντας σημαντική στήριξη στην ελληνική οικονομία. Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων διατήρησε την δυναμική του, σημειώνοντας αύξηση 3% σε ετήσια βάση ή Ευρώ 0,7 δισ. και ανήλθε σε Ευρώ 24,4 δισ. Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε Ευρώ 0,4 δισ., επιβεβαιώνοντας τον τεθέντα στόχο για το 2021. Η πιστωτική ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω δεδομένου του σημαντικού αριθμού επενδύσεων που έχουν προγραμματισθεί κατά το β’ εξάμηνο του 2021.

H αυξημένη οικονομική δραστηριότητα και η υλοποίηση νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών το β’ τρίμηνο 2021, είχαν ως αποτέλεσμα την ενισχυμένη επίδοση των Εσόδων από Προμήθειες, η οποία ανήλθε σε Ευρώ 105,4 εκατ. έναντι Ευρώ 84,3 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, εξαιρουμένων των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς, κατά 52% σε ετήσια βάση. Με την πρόσφατη στρατηγική συνεργασία με την εταιρία Νexi S.p.A., η Alpha Bank αποκτά ηγετική θέση στην ελληνική αγορά στον τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών.

Νέο υψηλό στις καταθέσεις

Νέο υψηλό κατέγραψαν οι εγχώριες καταθέσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 39,3 δισ., κυρίως από καταθέσεις πρώτης ζήτησης οι οποίες αποτελούν το 79% των συνολικών εγχώριων καταθέσεων.

Τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου 2021 επιβεβαιώνουν ότι η Alpha Bank βρίσκεται σε πορεία επίτευξης του βραχυπρόθεσμου στόχου για απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 5% για το 2021

To β’ τρίμηνο 2021, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων2 ανήλθε σε Ευρώ 225,9 εκατ., μειωμένο κατά 4,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της μείωσης στο Καθαρό Έσοδο Τόκων και της αύξησης στα λειτουργικά έξοδα, τα οποία αντιστάθμισαν την ενισχυμένη επίδοση στα Έσοδα από Προμήθειες.

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 7,2% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 371 εκατ., λόγω του χαμηλότερου αναδρομικού οφέλους του Προγράμματος TLTRO-III και της αποαναγνώρισης της περιμέτρου των δανείων Galaxy.

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε Ευρώ 260,9 εκατ., λόγω της αύξησης των Γενικών Διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων.

Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 243,2 εκατ. έναντι Ευρώ 137,5 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω των εξόδων αναδιάρθρωσης και άλλα εκτάκτων εξόδων, ύψους Ευρώ 160,1 εκατ., που καταγράφηκαν το α’ τρίμηνο 2021. Το β ́ τρίμηνο 2021, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 124,6 εκατ., έναντι Ευρώ 390,6 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο (-68,1% σε τριμηνιαία βάση). Ως αποτέλεσμα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) ανήλθε σε 1,3%, ως ποσοστό των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις. Μη λαμβανομένων υπ’ όψιν των Zημιών απομείωσης αναφορικά με τις συναλλαγές χαρτοφυλακίων ΜΕΑ καθώς και των σχετιζόμενων με την πανδημία προβλέψεων, το κόστος πιστωτικού κινδύνου ως ποσοστό των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε κάτω από το 1%.

Το α ́ εξάμηνο 2021, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 213 εκατ.

Συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προέκυψαν από τη συναλλαγή Galaxy5, το Αποτέλεσμα μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε Ευρώ -2,3 δισ. το α’ εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τοΚεφαλαιακό Σχέδιο της Τράπεζας. 1 Η Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων υπολογίζεται βάσει των Επαναλαμβανόμενων Κερδών.

To α’ τρίμηνο 2021, το Καθαρό Έσοδο Τόκων και το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων περιλαμβάνει Ευρώ 24,7 εκατ. (εφάπαξ) έσοδο τόκων που προέκυψε από το όφελος του Προγράμματος TLTRO-III, το οποίο δεν είχε καταγραφεί το β’ εξάμηνο του 2020.

Τα Έξοδα Aναδιάρθρωσης το α’ εξάμηνο 2021 περιλαμβάνουν κυρίως έξοδα του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού, ύψους Ευρώ 97,2 εκατ. και αντικατάστασης υποδομών του Ομίλου ύψους Ευρώ 19,2 εκατ., ενώ τα Άλλα Έκτακτα Έξοδα περιλαμβάνουν κυρίως απομειώσεις υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων ύψους Ευρώ 26,8 εκατ.

Κέρδη Μετά από Φόρους για το α’ εξάμηνο 2021, προσαρμοσμένα για τις ζημίες του Project Galaxy ποσού Ευρώ 2,1 δισ. και εξαιρουμένων χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, ύψους Ευρώ 91 εκατ., εκτάκτων εξόδων ύψους Ευρώ 173 εκατ., ζημιών απομειώσεως για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου σχετιζόμενες με συναλλαγές ΜΕΑ ποσού Ευρώ 351 εκατ., και Ευρώ 21 εκατ. φόρο εισοδήματος.

Μετά από Φόρους, η επίπτωση της συναλλαγής Galaxy και της απόσχισης της Cepal («Project Aries»), ανέρχεται σε Ευρώ 2,1 δισ.

Δελτίο Τύπου Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2021 Κεφαλαιακή Eπάρκεια – Ρευστότητα και Διαχείριση των Καθυστερήσεων με στόχο την απόδοση ιδίων κεφαλαίων

Τον Ιούλιο 2021, ο Όμιλος ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη, αναπτυξιακού χαρακτήρα, Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ελληνικής τράπεζας μετά το 2008, ύψους Ευρώ 0,8 δισ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy και της ΑΜΚ, η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 17,4%, και τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε 14,8%, ενώ με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ οι εν λόγω Δείκτες ανέρχονται σε 15,4% και 12,7% αντίστοιχα. Στο τέλος Ιουνίου 2021, τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια λαμβάνοντας υπόψη την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ανήλθαν σε Ευρώ 6,2 δισ.

Η Τράπεζα κατέγραψε για ακόμα μια φορά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών στην Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2021 της ΕΚΤ, καθώς σημείωσε τον υψηλότερο εκτιμώμενο Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (CET1 fully loaded ratio) για το έτος 2023, υπό το βασικό και υπό το δυσμενές σενάριο, ο οποίος ανήλθε σε 17,3% και 8,3% αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η μεθοδολογία της Άσκησης δεν έλαβε υπόψη την κεφαλαιακή ενίσχυση που προέκυψε από την έκδοση του ομολόγου Tier ΙΙ ύψους Ευρώ 0,5 δισ., που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2021, και την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 0,8 δισ., καθώς και την εξυγίανση του ισολογισμού που επιτεύχθηκε μέσω της Συναλλαγής Galaxy.

O Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα (NPE ratio), μειώθηκε κατά το ήμισυ από την αρχή του έτους (-44%) και διαμορφώθηκε σε 23,8%, σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο για μονοψήφιο δείκτη NPE έως τα μέσα του 2022.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα παρέμειναν Αμετάβλητα από την αρχή του έτους.

Ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανέρχεται σε 54%, ενώ στην Ελλάδα σε 49%. Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 84%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 126%.

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά και ανήλθε σε 83% στο τέλος Ιουνίου 2021, έναντι 96% το προηγούμενο έτος, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα στην Τράπεζα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εγχώρια πιστωτική ανάπτυξη που θα προκύψει στο πλαίσιο αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το β’ εξάμηνο του 2021. Επιπλέον, σε επίπεδο Ομίλου ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 164%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου.

Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρέμεινε αμετάβλητη σε τριμηνιαία βάση σε Ευρώ 12,9 δισ., το οποίο αντιστοιχεί σε 18% του Συνολικού Ενεργητικού, συνεισφέροντας σημαντικά στο Καθαρό Έσοδο Τόκων, επωφελούμενη από το αρνητικό επιτόκιο -1% του Προγράμματος TLTRO ΙΙΙ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, δήλωσε:

«Τον Μάιο πραγματοποιήσαμε μία συναλλαγή που άλλαξε τα δεδομένα στο ελληνικό τραπεζικό τοπίο, καθώς αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην πρώτη αναπτυξιακή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από το 2008. Με πολύ ισχυρή υποστήριξη από τους Μετόχους μας, ολοκληρώσαμε με μεγάλη επιτυχία αυτό το εγχείρημα άντλησης κεφαλαίων ύψους Ευρώ 800 εκατ. και τοποθετήσαμε την Τράπεζά μας στη θέση του σημαντικού εταίρου των Πελατών μας, προκειμένου, με την υποστήριξή μας, να επωφεληθούν από την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που θα προκύψει από την επερχόμενη διάθεση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πλέον, επικεντρώνουμε πλήρως την προσοχή μας στην υλοποίηση του Project Tomorrow. Μετά την ολοκλήρωση τον Ιούνιο της δεύτερης μεγαλύτερης τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) με πιστοληπτική διαβάθμιση στην Ευρώπη (Project Galaxy), έχουμε ήδη σημειώσει εξαιρετική πρόοδο όσον αφορά το σχέδιό μας για περαιτέρω μείωση των ΜΕΑ, δρομολογώντας πολλαπλές συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 8 δισ. στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ταχύτερα από το αρχικό μας χρονοδιάγραμμα, με στόχο τη διαμόρφωση του Δείκτη ΜΕΑ Ομίλου σε 7% το 2022.

Χάρη στην υψηλή ποιότητα του Ισολογισμού μας πετύχαμε, για άλλη μία φορά, την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών στην Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2021. Συγκεκριμένα, πετύχαμε τον υψηλότερο τελικό Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας1 με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων, ο οποίος διαμορφώνεται σε 8,3% υπό το δυσμενές σενάριο και αυξάνεται σημαντικά σε 10,2%, λαμβανομένης υπόψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Όσον αφορά το μέτωπο της επιχειρηματικής ανάπτυξης, η στρατηγική μας για τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς εταίρους, προκειμένου να προσφέρουμε μία ισχυρή πρόταση αξίας στους Πελάτες μας, υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς. Σε συνέχεια της έναρξης της συνεργασίας μας με την Generali στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων (bancassurance), στρέψαμε το ενδιαφέρον μας στον τομέα των πληρωμών και συμφωνήσαμε τη σύναψη μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας με τη Nexi, κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στον τομέα των τεχνολογιών πληρωμών (paytech). Επιπρόσθετα, στον τομέα των ακινήτων δρομολογούμε τη διαδικασία για την ανεύρεση του κατάλληλου εταίρου ώστε να μεγιστοποιήσουμε επίσης τις δυνατότητες δημιουργίας αξίας στον κλάδο.

Κατά το α΄ εξάμηνο, πετύχαμε επίσης άριστες επιδόσεις όσον αφορά τη χρηματοδοτική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε Ευρώ 0,4 δισ., ενώ προγραμματίζουμε τη χρηματοδότηση σημαντικού αριθμού επενδύσεων, που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε, ακόμα και να υπερβούμε, τους στόχους του τρέχοντος έτους. Επιπλέον, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα των καταθετικών και των επενδυτικών προϊόντων. Οι νέες καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 1,3 δισ., ενώ τα Υπό Διαχείριση Περιουσιακά Στοιχεία1 αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,8 δισ. Οι εντατικές προσπάθειες που πραγματοποιήσαμε είχαν ως αποτέλεσμα το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων α΄ εξαμήνου να ανέλθει σε Ευρώ 463 εκατ. και το Καθαρό Κέρδος μετά από Φόρους, έπειτα από προσαρμογές, ώστε να μην περιλαμβάνει έκτακτες πράξεις, να ανέλθει σε Ευρώ 213 εκατ. έναντι Ευρώ 66 εκατ. το προηγούμενο έτος. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, μετά την υλοποίηση του Project Galaxy και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώνεται σε 17,4%, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας1 διαμορφώνεται σε 14,8% και μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε με αξιοπιστία την επέκταση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου.

Η ισχυρή ανάκαμψη των μεγεθών του τουρισμού και η έγκαιρη εισροή των πρώτων κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μας ενισχύουν την πεποίθηση ότι η Ελλάδα επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης. Η Alpha Bank βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης των φιλόδοξων στόχων της και η Διοίκηση έχει επικεντρώσει πλήρως την προσοχή και τον ενθουσιασμό της στο να αδράξει όλες τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτή τη νέα φάση επέκτασης».

Πηγή: ot.gr

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tovima.gr

Τελευταία νέα

«Οποτε κουράστηκα πραγματικά, ανταμείφθηκα»

Θεσσαλία: Σπίτια στα λασπόνερα, μούχλα, υγρασία και μολυσματικές...

Πολλά ερωτήματα για τις τυφλές κάμερες

Θεσσαλία: Σπίτια στα λασπόνερα, μούχλα, υγρασία και μολυσματικές...

Διεκδικούν τον ρόλο τους οι συνεταιριστικές

Την τρέχουσα ευνοϊκή συγκυρία, μετά την ανακατάληψη της επενδυτικής...

Η αρχική συμφωνία του 2008

Πλημμύρες στη Νέα Υόρκη – «Νέα κανονικότητα» λόγω...

«Γολγοθάς» για κάθε νέο τενίστα

Πλημμύρες στη Νέα Υόρκη – «Νέα κανονικότητα» λόγω...