Αυτό είναι το νέο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ

Με οδηγό το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία που εγκρίθηκε επί της αρχής το περασμένο Σαββατοκύριακο από το Πολιτικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα, θα πορευτεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το επόμενοι διάστημα, επιχειρώντας ταυτόχρονα και την ανασύνταξή του και το κοινωνικό του άνοιγμα.

Το πρόγραμμα θα αποτελέσει αντικείμενο ευρύτατου ψηφιακού λόγω της πανδημίας, εσωκομματικού διαλόγου στις κομματικές οργανώσεις μετά την εκλογή νέων νομαρχιακών επιτροπών, μια διαδικασία που ξεκίνησε σε αρκετούς νομούς.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται υπάρχει στο «ολοκληρωμένο σχέδιο της Πράσινης Κοινωνικής Συμφωνίας» με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. επιδιώκει να μετασχηματίσει το παραγωγικό υπόδειγμα με αποτελεσματικό τρόπο και να διασφαλίσει τη δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου για όλους με όρους αειφορίας.

Μεγάλο βάρος δίνεται από την αξιωματική αντιπολίτευση στις προτάσεις για το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα και αναμένεται να παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση τις προσεχείς ημέρες.

Κεντρικός στόχος της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. είναι, όπως επισημαίνεται στο πρόγραμμα, «ένα νέο καθολικό δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας που θα εμπνέει εμπιστοσύνη σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, θα μειώνει το κόστος υγείας σε χρόνο και χρήμα για τον ασθενή και θα δίνει βάρος στην πρόληψη και τη διατήρηση της υγείας του πληθυσμού επεμβαίνοντας εγκαίρως στους κρίσιμους παράγοντες που την επηρεάζουν.

Βασικές παρεμβάσεις στο πεδίο της Υγείας:

1. Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και του θεσμού του Οικογενειακού Γιατρού.

2. Δίκτυο Ολοκληρωμένης Υγειονομικής και Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας με επίκεντρο την Κοινότητα που περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες πρόνοιας και υγείας όπως το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

3. Ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που «θωρακίζουν» θεσμικά το χώρο του φαρμάκου και των προμηθειών υγείας και δεν επιτρέπουν τη διαιώνιση φαινομένων τεχνητής ζήτησης, σπατάλης και διαφθοράς.

4. Θεσμική αναδιοργάνωση του ΕΣΥ – νέος Χάρτης Υγείας της χώρας. Νέοι Οργανισμοί ΥΠΕ-Νοσοκομείων-ΚΥ, δημοκρατική τομή στη Διοίκηση των Νοσοκομείων, ανοιχτή και αξιοκρατική διαδικασία επιλογής διοικήσεων των νοσοκομείων.

5. Υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας και στοματικής υγείας μέσω των Κέντρων Υγείας και των Νοσοκομείων – σταδιακή κάλυψη δαπανών οδοντιατρικής περίθαλψης παιδιών και ενηλίκων από τον ΕΟΠΥΥ μέσω συμβάσεων με ελευθεροεπαγγελματίες οδοντιάτρους.

6. Μισθολογική αναβάθμιση των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού του ΕΣΥ με δέσμη κινήτρων) για την αντιστροφή του brain drain, τη συγκράτηση ειδικευόμενων γιατρών στη χώρα και την πλήρη κάλυψη με ειδικευμένους γιατρούς των κενών θέσεων στα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, ειδικά στις άγονες και νησιωτικές περιοχές.

7. Επικουρική-συμπληρωματική προς το ΕΣΥ λειτουργία του Ιδιωτικού Τομέα Υγείας με στόχο τη διεύρυνση της πολιτικής της καθολικής κάλυψης. Νέες συμβάσεις του ΕΟΠΠΥ και ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών, με βάση καθορισμένες ανάγκες ανά περιοχή και ανά ειδικότητα.

8. Πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών Υγείας με έμφαση στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους και στην ενεργειακή εξοικονόμηση.

Μερικά βασικά σημεία του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ.

Πράσινη Δίκαιη Μετάβαση

Η Πράσινη Δίκαιη Μετάβαση επιδιώκει να πετύχει τους ενδιάμεσους στόχους του 2030 και τον τελικό του 2050 (μηδενική εκπομπή ρύπων) για την κλιματική αλλαγή, με όρους ενεργειακής δημοκρατίας, αποφυγής των κοινωνικών αποκλεισμών και με συμβολή της μετάβασης στην παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας.

Βασικές παρεμβάσεις:

1. Νέο Εθνικό Σχέδιο Μετάβασης με πιο προωθημένους στόχους για το 2030.

2. Ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών και χωροταξικών μεταρρυθμίσεων (κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες, αιγιαλός, ρέματα και τοπικά χωρικά σχέδια.

3. Νέα περιβαλλοντική νομοθεσία για πράσινους στόχους σε βιομηχανία, αγροτική οικονομία, και προστασία του περιβάλλοντος.

4η Βιομηχανική Επανάσταση

Η ελληνική οικονομία θα αξιοποιήσει τη 4η βιομηχανική επανάσταση με τη διασύνδεση της έρευνας με την οικονομία της γνώσης, την δίκαιη μετάβαση για πολίτες και εργαζόμενους και την επιλογή των τομέων που διαφαίνεται ισχυρό πλεονέκτημα με βάση το επίπεδο της έρευνας, της καινοτομίας, του ανθρώπινου κεφαλαίου και των επιχειρήσεων.

Βασικές παρεμβάσεις:

1. Θεσμοθέτηση κατάλληλων διαδικασιών και κινήτρων για τη μεταφορά τεχνολογίας και τις επενδύσεις υψηλού επιχειρηματικού ρίσκου στην καινοτομία.

2. Πλαίσιο κινήτρων για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των παραγωγικών επιχειρήσεων έντασης Γνώσης.

3. Αύξηση πόρων για την υποστήριξη των ερευνητικών φορέων.

4. Αδιάλειπτη ενίσχυση και εξασφάλιση του έργου του ΕΛΙΔΕΚ.

5. Κίνητρα επιστροφής επιστημόνων από το εξωτερικό.

6. Δημιουργία Πόλων Καινοτομίας με τη συνεργασία ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.

Ειδική μνεία γίνεται στην ανάγκη για παραγωγική Ανασυγκρότηση των Περιφερειών της χώρας. «Εν μέσω της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης, ο ρόλος του κράτους επανέρχεται ισχυρότερος παντού, καθώς καλείται να έχει ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό της μετάβασης και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Ο σχεδιασμός είναι συμμετοχικός και αποβλέπει στην ισχυρή ανασυγκρότηση των περιφερειών. Η επενδυτική επιτάχυνση καλείται να κινητοποιήσει δημόσιες, ιδιωτικές, και κοινωνικές επιχειρήσεις, σε μια προσπάθεια σύνδεσης της πράσινης μετάβασης με την παραγωγική ανασυγκρότηση» αναφέρεται.

Βασικές παρεμβάσεις:

1. Ανασύσταση και στήριξη αναπτυξιακών φορέων στη δημόσια διοίκηση.

2. Επικαιροποίηση εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής.

3. Κλαδικά σχέδια πράσινης μετάβασης και κυκλικής οικονομίας.

Η χρηματοδότηση και το τραπεζικό σύστημα

Η οικονομία στερείται αναπτυξιακών και επενδυτικών τραπεζών, ενώ το τραπεζικό σύστημα παραμένει εγκλωβισμένο στη διαχείριση των κόκκινων δανείων με προβληματικές στρατηγικές και ενδογενείς αδυναμίες. Η ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας ήταν το πρώτο βήμα. Η χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης θα κινητοποήσει του πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των ΕΣΠΑ. Η ενίσχυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι κομβικό σημείο. Στο τραπεζικό σύστημα το δημόσιο πρέπει να ενεργοποιήσει τα μετοχικά του δικαιώματα και να συνδράμει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του τραπεζικού τομέα προκειμένου να αποκατασταθεί η συμβολή του στη χρηματοδότηση της μετάβασης.

Βασικές παρεμβάσεις:

1. Το δημόσιο, ως μέτοχος, στη μεταμνημονιακή εποχή, πρέπει να ασκήσει τα δικαιώματα του στη διοίκηση των τραπεζικών ιδρυμάτων.

2. Ανάπτυξη του παράλληλου συστήματος χρηματοπιστωτικών θεσμών (επενδυτικών και συνεταιριστικών τραπεζών, ταμιευτηρίων, και επενδυτικών ταμείων ειδικού σκοπού).

3. Μέτρα για την πιο ορθολογική πολιτική των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας.

4. Αποφασιστική διαχείριση των κόκκινων δανείων με μέριμνες για την βιώσιμη και παραγωγική οικονομία.

5. Εισαγωγή πιο σαφούς νομοθεσίας για τα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες και την τιμολόγηση τους και ενίσχυση των εποπτικών θεσμών.

6. Κατάργηση του πτωχευτικού κώδικα.

Υποδομές και μεταφορές

Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης επιβάλλει την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και αντοχής των υποδομών απέναντι στα όλο και πιο έντονα καιρικά φαινόμενα και στον κίνδυνο καταστροφών και στο επίπεδο της εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα ιδίως στο σύστημα των μεταφορών. Επιπλέον οι πάγιες ελλείψεις βασικών αξιόπιστων υποδομών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και η χρόνια έλλειψη συντήρησης των υπαρχόντων υποδομών επιβάλλουν την σχεδιασμένη παρέμβαση για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Βασικές παρεμβάσεις:

1. Ανάπτυξη των τοπικών υποδομών για την ικανοποίηση των τοπικών και περιφερειακών αναγκών με κρίσιμα έργα περιβαλλοντικής σημασίας (ύδρευση-άρδευση-αποχέτευση, διαχείριση στερεών απορριμμάτων στη βάση των νέων πιο αυστηρών ευρωπαϊκών κανόνων.

2. Προστασία και αποκατάσταση ευαίσθητων οικοσυστημάτων.

3. Ειδικά προγράμματα αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής, και αντιπυρικής προστασία.

4. Ανάπλαση και επανάχρηση υποβαθμισμένων και εγκαταλελειμμένων χώρων και εγκαταστάσεων στις πόλεις.

5. Ενίσχυση προσβασιμότητας των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών (λιμάνια – οδικό δίκτυο- διασύνδεση με το ενεργειακό σύστημα-πρόσβαση στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων).

6. Ανάπτυξη των μεταφορικών, ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων και η ένταξή τους στο διευρωπαϊκό σύστημα προσφέρει δυνατότητες συνεργασίας ιδίως με τις Βαλκανικές χώρες στο πλαίσιο της Βαλκανικής Συνανάπτυξης και ενδυναμώνει τον διεθνή ρόλο της χώρας.

7. Ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου και η κάλυψη των κενών και ασυνεχειών (missing links) στο πολυτροπικό σύστημα μεταφορών (διασύνδεση λιμανιών και αεροδρομίων με το σιδηροδρομικό και οδικό σύστημα).

Βιομηχανία

Η βιομηχανία αποτελεί προνομιακό πεδίο ανάπτυξης νέων κλάδων στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, καθώς και αναβίωσης κλάδων με προοπτικές ανάπτυξης. Χρειάζεται να ενισχυθεί η βιομηχανική πολιτική, με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και η αξιοποίηση θεσμικών μέσων και χρηματοδοτικών εργαλείων για την επίτευξη των στόχων της βιομηχανικής αναζωογόνησης.

Βασικές παρεμβάσεις:

1. Προσανατολισμός του Αναπτυξιακού και των Επενδυτικών Νόμων κατά προτεραιότητα σε επενδύσεις στη βιομηχανία και την καινοτομία.

2. Μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας (μείωση ενεργειακού κόστους, διευθέτηση χωροταξικού και πολεοδομικού πλαισίου, μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων).

3. Μέτρα ενίσχυσης των ΜΜΕ, ιδίως των πολύ μικρών με προγράμματα συνεργασίας, συγχωνεύσεων και επιχειρηματικής διαδοχής (συμπεριλαμβανόμενης και της εξαγοράς επιχειρήσεων από συνεταιρισμούς εργαζομένων).

4. Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε παραγωγικούς κλάδους της κυκλικής οικονομίας.

5. Ενίσχυση μετακίνησης της βιομηχανίας σε οργανωμένες υποδομές και αναδιοργάνωση άτυπων περιοχών.

Ενέργεια

Η μετάβαση στις ΑΠΕ θα γίνει με όρους “ενεργειακής δημοκρατίας” και αποφυγής του κοινωνικού αποκλεισμού. Η κοινωνία θα συμμετέχει στην παραγωγή και αυτοκατανάλωση ενέργειας και οι βασικές υποδομές θα ενισχυθούν στο πλάισιο ενός αποκεντρωμένου, τοπικού και δημοκρατικού συσ΄τηματος παραγωγής ενέργειας.

Βασικές παρεμβάσεις:

1. Το 50% των νέων ΑΠΕ θα αναπτυχθεί από νοικοκυριά, ενεργειακές κοινότητες και ΜΜΕ επιχειρήσεις.

2. Αποκεντρωμένα τοπικά δίκτυα διαχείρισης και αποθήκευσης ενέργειας.

3. Ολοκλήρωση εθνικών δικτύων ηλεκτρικής διασύνδεσης νησιών και της διασυνδεσιμότητας με όμορες χώρες.

4. Εξοικονόμηση ενέργειας για κατοικία με ρυθμούς 60-70.000 κατοικιών ετησίως και ανάλογα προγράμματα για εξοικονόμηση ενέργειας σε βιομηχανία και αγροτική οικονομία.

5. Πρόγραμμα εξηλεκτρισμού μεταφορών με έμφαση σε σιδηροδρόμους, αστικές συγκοινωνίες και υποδομές.

6. Ειδικά προγράμματα δήμων για στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και ειδικά προγράμματα για αυτοκατανάλωση ευάλωτων νοικοκυριών.

7. Κυκλική οικονομία: ενίσχυση με φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα.

8. Ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ με βάση τις νέες ανάγκες.

9. Παραμονή της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο και διατήρηση του δημόσιου ελέγχου των δικτύων μεταφοράς και διανομής, ως φυσικών μονοπωλίων – στρατηγικών υποδομών.

10. Πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη με ισχυρούς πόρους, τοπική συμμετοχή και ριζική αναμόρφωση παραγωγικού μοντέλου

Αγροτικός τομέας

Οι βασικές αξίες της στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη είναι η ποιότητα και ασφάλεια των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, η διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και ενός δίκαιου εισοδήματος για τον παραγωγό, η προστασία του περιβάλλοντος, του κλίματος και του τοπίου και η κοινωνική συνοχή της υπαίθρου.

Βασικές παρεμβάσεις:

1. Ειδικό σχέδιο παρεμβάσεων για τη δημογραφική ανανέωση: πολιτική γης, διαδοχής, αξιοποίηση σχολάζουσας δημόσιας αγροτικής γης, πολιτική επενδυτικών κινήτρων, ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων και φορολογικών κινήτρων.

2. Ενιαίο Εθνικό λειτουργικό σύστημα διαχείρισης γνώσης, κατάρτισης, έρευνας, καινοτομίας, ψηφιοποίησης της γεωργίας, νέων τεχνολογιών και γεωργικών συμβουλών.

3. Εθνικό σχέδιο ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής με σύντομες αλυσίδες αξίας και μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

4. Εκπόνηση, προσαρμογή και εφαρμογή Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών συστημάτων ποιότητας για την διασφάλιση και προαγωγή της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων με προστασία της προέλευσης και της ταυτότητάς της, με την παροχή ειδικών κινήτρων και τεχνογνωσίας σε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια προς αυτήν την κατεύθυνση.

5. Νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανασύνταξη των συνεταιρισμών, ανάπτυξη των ομάδων παραγωγών και κοινωνικής οικονομίας.

6. Πρόσβαση σε χρηματοδότηση και ενίσχυση των δικτύων καθετοποίησης και δημιουργίας αλυσίδων αξίας καθώς και παροχή φορολογικών κινήτρων.

Τουρισμός

Κατάρτιση εθνικού master plan για την τουριστική ανάπτυξη με μέριμνες για την βιώσιμη και αειφόρο εκμετάλλευση των πολιτισμικών και περιβαλλοντικών πόρων της χώρας και τη δημιουργία κινήτρων για την αποσυμφόρηση κορεσμένων τουριστικά περιοχών και τη διαφοροποίηση των τουριστικών υπηρεσιών.

Βασικές παρεμβάσεις:

1. Θεσμοθέτηση συστήματος ανταμοιβής με όρους προβολής και δημόσιας χρηματοδότησης για τουριστικές περιοχές που θα δεσμευτούν στην πράσινη μετάβαση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

2. Απαγόρευση εγκατάστασης τουριστικών εγκαταστάσεων σε περιοχές Natura μέχρι την έκδοση της εκάστοτε μελέτης διαχείρισης κάθε προστατευόμενης περιοχής ξεχωριστά.

3. Πρόγραμμα αναβάθμισης των κτιριακών και ψηφιακών υποδομών των μουσείων και των επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων και επέκτασης της προσβασιμότητας σε νέους αρχαιολογικούς χώρους.

4. Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τον κινηματογράφο, δημιουργία προγράμματος εγγυοδοσίας δανείων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και επενδυτικού ταμείου για οπτικοακουστικές παραγωγές.

5. Επέκταση του επενδυτικού κινήτρου του cash rebate για νέες κινηματογραφικές παραγωγές και τηλεοπτικές μυθοπλασίες από 35% σε 45%.

Φορολογική πολιτική

Ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα καλείται να επιλύσει τρία θεμελιακά προβλήματα. Τη φοροδιαφυγή, που αν και έχει μειωθεί, παραμένει διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την σχέση άμεσων και έμμεσων φόρων, που λόγω του μεγάλου μεριδίου των έμμεσων φόρων, επιβαρύνει δυσανάλογα τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, και την απλοποίηση και ενοποίηση των φορολογικών κανόνων σε ένα πιο σταθερό και διαφανές φορολογικό σύστημα.

Βασικές παρεμβάσεις:

1. Αυστηροποίηση των κανόνων έναντι των συναλλαγών με φορολογικούς παραδείσους και συντονισμένη δράση με βάση το τρίπτυχο ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικές πληρωμές και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις φορολογικών δηλώσεων – καταθέσεων.

2. Αποκλεισμός επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν η αξιοποιούν φορολογικούς παραδείσους από κάθε είδους δημόσιες πολιτικές στήριξης όπως επενδυτικά κίνητρα, επιχορηγήσεις, εγγυήσεις.

3. Αναδιαμόρφωση της κλίμακας φορολογίας φυσικών προσώπων προς μία πιο προοδευτική φορολόγηση, επανεξέταση όλων των φόρων, εισφορών και τελών, μαζί και αυτών που μπήκαν έκτακτα στην περίοδο των μνημονίων.

4. Μετάταξη σε χαμηλότερη κατηγορία ΦΠΑ αγαθών και υπηρεσιών που καλύπτουν βασικές ανάγκες και στοχευμένες παρεμβάσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην ίδια κατεύθυνση.

5. Μείωση του φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) στις μικρές και μεσαίες περιουσίες και αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας των εισοδημάτων από ενοίκια με στόχο την πιο προοδευτική φορολόγησή τους.

Απασχόληση και αντιμετώπιση ανεργίας

Κρίσιμοι στόχοι για μια πορεία συνεχούς ανάκτησης του δικαιώματος στην εργασία αποτελούν η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η αύξηση του κατώτατου μισθού, η διατήρηση των θέσεων εργασίας μετά την πανδημική κρίση, η δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας, η αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων και η δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου εργασιακής ασφάλειας.

Βασικές παρεμβάσεις:

1. Νομοθετικές ρυθμίσεις για προστασία των εργαζομένων σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης: Θέσπιση πλαισίου για την κατάργηση της εικονικής εργολαβίας. Ρύθμιση και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων όσων εργάζονται σε αποσχίσεις κλάδων.\

2. Μετατροπή σε αορίστου χρόνου των συμβάσεων όσων εργάζονται με μπλοκάκια ή διαρκώς ανανεούμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

3. Αναγνώριση των εργαζομένων σε πλατφόρμες ως μισθωτών, για τη στοιχειώδη κατοχύρωση τους στα θέματα ωραρίου, μισθού και προστασίας της υγείας και ασφάλειας.

4. Θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης της τηλεργασίας ως μισθωτής εργασίας από απόσταση με απαγόρευση μονομερούς μετατροπής της εργασίας σε τηλεργασία, διασφάλιση ωραρίου εργασίας και δικαιώματος αποσύνδεσης, διασφάλιση προϋποθέσεων ελέγχου, προστασία της προσωπικής ζωής και των ατομικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

5. Μεταρρύθμιση του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης και σύνδεσή του με τις υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης ανέργων του ΟΑΕΔ.

6. Αναβάθμιση του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας με σκοπό την παρακολούθηση των τάσεων της απασχόλησης και της ανεργίας, την έγκαιρη διάγνωση των αναγκών σε ειδικότητες και δεξιότητες και την αξιοποίησή της για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας.

7. Ισχυρά προγράμματα επιδότησης της διατήρησης θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα στο διάστημα αμέσως μετά τη λήξη της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας.

8. Αναβάθμιση και αύξηση της κλίμακας των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας και δημιουργίας προσωρινών θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα.

9. Ειδικά προγράμματα νέων θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες στο δημόσιο τομέα προς υλοποίηση συγκεκριμένων έργων και στον ιδιωτικό τομέα για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

10. Ολοκληρωμένα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης-κατάρτισης-επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο και σύνδεσή τους με τα περιφερειακά/τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα με έμφαση στους νέους.

Κοινωνική Ασφάλεια – Κοινωνική Πρόνοια και Αλληλεγγύη

Η δημιουργία συνθηκών ουσιαστικής κοινωνικής ασφάλειας είναι η προοδευτική απάντηση σε ένα περιβάλλον παράλληλων και συνεχών κρίσεων. Η αξιοπρεπής διαβίωση όλων σε κάθε φάση της ζωής τους, εξασφαλίζεται α) με το νέο κοινωνικό εισόδημα το οποίο δίδεται σε όσους το επίπεδο διαβίωσής τους τίθεται σε κίνδυνο, β) τα ειδικά επιδόματα και παροχές για τη μητέρα, για το παιδί, τον ανάπηρο, τον ηλικιωμένο και τον άπορο και γ) τις δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες πρόνοιας.

Βασικές Παρεμβάσεις:

1. Καθολικό σύστημα υποστήριξης του παιδιού από τη στιγμή γέννησης μέχρι την ενηλικίωσή του και κάθε εργαζόμενης και άνεργης μητέρας μέσω της ενίσχυσης του συστήματος των βρεφονηπιακών σταθμών του διπλασιασμού του επιδόματος παιδιού για τα 4 πρώτα χρόνια της ζωής του και άλλων μέτρων.

2. Καθιέρωση και διασφάλιση του φροντιστή αναπήρου, με κλιμακούμενη παρουσία ανάλογα με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας και σε 24άωρη βάση εφόσον απαιτείται.

3. Ίδρυση σε όλους του δήμους, Κέντρων Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων.

4. Παροχή δωρεάν υπηρεσίας εντοπισμού και τηλεειδοποίησης, ώστε οι ηλικιωμένοι να προσφεύγουν όλο το 24ωρο, σε περίπτωση έκτακτης και απρόβλεπτης ανάγκης.

5. Δημιουργία οικιστικών μονάδων στέγασης για δημόσιους λειτουργούς και φοιτητές σε περιοχές με έλλειψη στέγης.

Ασφαλιστικό Σύστημα

Συστατικό στοιχείο της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ είναι η εγγύηση του δημόσιου, υποχρεωτικού και καθολικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με αναδιανεμητικό χαρακτήρα που θα υπηρετεί την διαγενεακή αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Βασικές παρεμβάσεις:

1. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της υλικοτεχνικής υποδομής και του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του ΕΦΚΑ για την αντιμετώπιση του προβλήματος των εκκρεμών συντάξεων.

2. Ρύθμιση και ρεαλιστικός επανυπολογισμός των ασφαλιστικών οφειλών που προέκυψαν την περίοδο της πανδημίας.

3. Ενίσχυση του e-ΕΦΚΑ και μετεξέλιξη του σε πραγματικά ψηφιακό οργανισμό προκειμένου να υλοποιηθεί η «ψηφιακή σύνταξη».

4. Συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις για τα αναδρομικά των συνταξιούχων ως ελάχιστη ένδειξη ανάκτησης της εμπιστοσύνης των πολιτών στο ΣΚΑ.

Παιδεία – Πολιτισμός

Τα δύο αυτά πεδία πολιτικής δεν εντάσσονται στη λειτουργία των αγορών αλλά αντιμετωπίζονται ως συλλογικά αγαθά και ως κοιτίδες καλλιέργειας της δημοκρατικής συνείδησης. Το σχολείο, το πανεπιστήμιο, το μουσείο και η δημόσια πολιτισμική παρέμβαση συγκροτούν το βασικό πλαίσιο κοινωνικής ένταξης, εξέλιξης και καταπολέμησης κάθε μορφής διακρίσεων.

Βασικές παρεμβάσεις

1. Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης – επανασχεδιασμός των προγραμμάτων και των μεθόδων διδασκαλίας.

2. Καθολική εφαρμογή του θεσμού του ολοήμερου σχολίου και μεταμόρφωση των σχολικών μονάδων σε «Κέντρα Ελευθέρου Χρόνου».

3. Καθολική εφαρμογή της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης με πλήρη εφαρμογή της 2χρονης προσχολικής.

4. Κατάργηση της εξίσωσης των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων των κολεγίων με αυτά των δημόσιων πανεπιστημίων.

5. Δημιουργία ενός Εθνικού Συμβουλίου Τεχνών και Πολιτισμού, το οποίο θα έχει ένα ρόλο χάραξης στρατηγικής, εκπόνησης μελετών, υποβολής προτάσεων και εξασφάλισης δημόσιου χώρου για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και του πολιτισμού.

6. Προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και ένταξη των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό στο πλαίσιο κοινωνικής ασφάλειας και κοινωνικής αλληλεγγύης που προτείνουμε (Κοινωνικός Μισθός – Ασφαλιστικό Σύστημα κλπ).

7. Κατοχύρωση και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών στην βάση της διαχείρισης από τους ίδιους τους ανθρώπους του πολιτισμού της υπεραξίας της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

8. Πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των σχολικών κτιρίων (με προτεραιότητα στην ενεργειακή αποδοτικότητα) με στόχο λιγότερους μαθητές ανά τάξη και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών.

9. Πρόγραμμα ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας, σημαντική επέκταση των φοιτητικών εστιών και ενίσχυση του στεγαστικού επιδόματος.

10. Ανάπτυξη περιφερειακής πολιτικής και διαχείρισης για τον σύγχρονο πολιτισμό.

11. Δίκτυο πολιτισμικών κέντρων και βιβλιοθηκών στην περιφέρεια και τις πόλεις.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tovima.gr

Τελευταία νέα

Γιατί το «τρίγωνο της Βαϊμάρης» δεν θέλει ξανά φον ντερ Λάιεν στην ΕΕ

Μέχρι το περασμένο φθινόπωρο η Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ...

Θετικό δείγμα Έλληνα διεθνή σε έλεγχο αντί-ντόπινγκ στην Γεωργία

Θετικό το πρώτο δείγμα Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή που βρέθηκε...

Ο Μόντι ποντάρει (ξανά) στο χαρτί του εθνικισμού

«Αυτοί μεγάλωσαν με χρυσά κουτάλια, εγώ μεγάλωσα πουλώντας τσάι...

Μέση Ανατολή: Τι θα συμβεί στο εμπόριο αν κλείσουν τα στενά του Ορμούζ

Μετά την κλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις Ισραήλ-Ιράν τα...